,

ANKARA NAFAKA AVUKATI

ANKARA NAFAKA AVUKATI

Ankara nafaka avukatı bir kimsenin geçindirmekle ya da bakıp gözetmekle yükümlü bulunduğu kişiye verilen nafakayı tazmin eden avukattır. Avukat, tedbir nafakası, yardım nafakası, iştirak nafakası ve yoksulluk nafakası ile ilgili davaları açar. Ayrıca bu nafaka türlerinin artırılması, azaltılması ya da kaldırılması taleplerinde bulunur. Dolayısıyla nafaka talebinde bulunurken ya da nafaka sorunlarının çözümü için nafaka avukatından yardım almakta fayda vardır.

Aşağıda, nafaka avukatı nedir, Ankara nafaka artırım avukatı, Ankara tedbir nafakası avukatı, Ankara yoksulluk nafakası avukatı, Ankara iştirak nafakası avukatı, Ankara yardım nafakası avukatı ve önemi hususunda detaylı bilgi verilecektir.

NAFAKA AVUKATI KİMDİR?

Nafaka avukatı, sorumlu kişilerden Türk Medeni Kanunu (TMK) kapsamında nafaka talep eden ya da mahkeme tarafından daha önceden hükmedilen nafakanın artırılmasını, azaltılmasını veya kaldırılmasını talep eden avukattır. Avukat, TMK kapsamında bakım nafakası ve yardım nafakası olmak üzere ikiye ayrılan nafaka türleri için hukuki süreci işletir. Nafaka avukatı tarafından talep edilen bakım nafakası ise tedbir nafakası, yoksulluk nafakası ve iştirak nafakası olmak üzere üçe ayrılır.

NAFAKA ARTIRIM AVUKATI

Ankara nafaka artırım avukatı, mahkeme tarafından verilen nafakanın değişen sosyal ve ekonomik koşullar sebebiyle artırılmasını talep eder. Mahkeme, değişen mali durumları da gözeterek hakkaniyete göre nafaka artırımına karar verilir. Nafaka artırım davası avukatı davanın açıldığı tarihteki sosyal ve ekonomik durumlar, çocuğun yaşı, eğitim durumu ve ihtiyaçları hususunda mahkemeye gerekli bilgileri sunmalıdır.

TEDBİR NAFAKASI AVUKATI

Ankara tedbir nafakası avukatı, TMK m.169’da düzenlenen tedbir nafakasını talep eder. Avukat, boşanma veya ayrılık davasının devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemler amacıyla nafaka talebinde bulunur. Ayrıca, vekili olduğu tarafın sosyal ve ekonomik koşullar sebebiyle tedbir nafakası almasını, aldığı tedbir nafakasının artırılmasını, azaltılmasını ya da ödediği tedbir nafakasının kaldırılmasını talep eder. Tedbir nafakası, taraflarca talep edilebileceği gibi hakim tarafından resen de verilebilir.

YOKSULLUK NAFAKASI AVUKATI

Ankara yoksulluk nafakası avukatı, eşlerin boşanma sonrası sosyal ve ekonomik hayatlarının değişmesi ihtimalinde geçim sıkıntısı yaşamalarını önlemek maksadıyla yoksulluk nafakası talep eder. Avukat, kanunen aranan şartların oluşması durumunda vekili olduğu kişinin talebi üzerine diğer eşin süresiz olarak yoksulluk nafakası ödemesini sağlar. Ayrıca, boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek tarafın, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka alması için hukuki süreci yürütür. Bunun yanında, yoksulluk nafakasının artırılması, azaltılması ya da kaldırılmasını da talep edebilir.

İŞTİRAK NAFAKASI AVUKATI

Ankara iştirak nafakası avukatı, TMK m. 182 kapsamında düzenlenen iştirak nafakasını talep eder. Avukat, boşanma sonrası çocuğun velayetini alamayan eşin, iştirak nafakası ödemek suretiyle çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmasını sağlar. Talep üzerine mahkeme tarafından nafaka ile ilgili karar verilir. Avukat, tarafların ekonomik durumlarının veya çocuğun ihtiyaçlarının değişmesi durumunda boşanma sonucunda karar verilen iştirak nafakasının artırılmasını, azaltılmasını ya da kaldırılmasını da talep edebilir.

YARDIM NAFAKASI AVUKATI

Ankara yardım nafakası avukatı TMK m. 364 kapsamında düzenlenen yardım nafakası talebinde bulunur. Avukat, yardım edilmediği için yoksulluğa düşecek olan altsoy, üstsoy ve kardeşler için yardım nafakası almayı amaçlar. Bunun için mahkemeden yardım nafakası talebinde bulunur. Mahkeme, koşulları oluşmuşsa ve hakkaniyete uygunsa yardım nafakası verilmesine karar verir. Ayrıca avukat, mahkeme tarafından verilen yardım nafakasının artırılması, azaltılması ya da kaldırılması talebinde de bulunabilir. Yardım nafakası talebinde bulunulurken tarafların değişen sosyal ve ekonomik durumları dikkate alınmalıdır.

NAFAKA AVUKATI ÖNEMİ

Avukat, nafaka taleplerinde tarafların ekonomik ve sosyal durumlarını dikkate alır ve süreci başarılı bir şekilde yürütmeye çalışır. Bu sebeple davanın başından sonuna kadar titiz bir süreç yürütür.

NAFAKA AVUKATI YORUMLAR

NAFAKA ARTIRMA ANKARA AVUKATI

Nafaka artırma avukatı ile ilgili yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

NAFAKA ARTIŞ DAVASI ANKARA AVUKATI

Nafaka artış davası avukatı ile ilgili yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

NAFAKA ARTIŞ HESAPLAMA ANKARA AVUKATI

Nafaka artış hesaplama avukatı ile ilgili yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

NAFAKA GÜNCELLEME ANKARA AVUKATI

Nafaka güncelleme Ankara avukatı ile ilgili yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

NAFAKA ARTIRIM DAVASI ANKARA AVUKATI

Nafaka artırım davası Ankara avukatı ile ilgili yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

Benzer yazılar için bkz.

https://www.hkavukatlik.com/nafaka-artirim-davasi/

https://www.hkavukatlik.com/nisan-bozma-sebebiyle-tazminat-davasi/

https://www.hkavukatlik.com/hizmet-tespit-davasi/

https://www.hkavukatlik.com/emeklilik-tazminati-davasi/

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir