HASEKİOĞLU & KARADAŞ AVUKATLIK BÜROSU

Hasekioğlu & Karadaş Avukatlık Bürosu, alanında uzman ekibiyle müvekkillerine kaliteli bir hizmet sunma hedefiyle yola çıkmıştır. Müvekkillerinin değişen ihtiyaçları karşısında titiz bir çalışma ve çözüm odaklı bir yaklaşımla geniş kapsamlı avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Hasekioğlu & Karadaş Avukatlık Bürosu, sunduğu danışmanlık hizmeti sayesinde müvekkilleri açısından doğabilecek hukuki riskleri tespit etmekte ve bunlara ilişkin çözüm önerileri sunmaktadır. Uyuşmazlık sonrasında ise yenilikçi bir bakış açısıyla hızlı ve pratik hukuki çözümler üretmekte ve müvekkillerinin nitelikli bir avukatlık hizmeti almasını temin etmektedir.

Hasekioğlu & Karadaş Avukatlık Bürosu, faaliyetleri sırasında her aşamada müvekkillerine uyuşmazlığın seyri hakkında bilgi vermekte ve uyuşmazlığın çözümünde müvekkilleriyle iş birliği neticesinde hukuki süreci yürütmektedir.

SON MAKALELER

ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ

ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ

Asıl işveren alt işveren ilişkisi, asıl işverenin işlerinin bir kısmını alt işverene devretmesi sonucunda oluşur. Asıl işveren alt işveren ilişkisi 4857 sayılı İş Kanunu ve 27010 sayılı Alt İşverenlik Yönetmeliği’nde…
TARIM ARAZİSİ KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ

TARIM ARAZİSİ KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ

Tarım arazisi kamulaştırma bedelinin tespiti konusu özellikle idare tarafından açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescili davalarında alınan bilirkişi raporlarında hakkaniyetli tutarların belirlenmesi açısından önemlidir.…
KANUNİ FAİZ ORANI ARTIŞI

KANUNİ FAİZ ORANI ARTIŞI

Kanuni faiz oranı artışı ile ilgili olarak 21.05.2024 tarihli Resmî Gazete’de 8485 karar sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır. İlgili karar gereğince 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun (3095…
DASK EKSİK ÖDEME DAVASI AVUKATI

DASK EKSİK ÖDEME DAVASI

DASK eksik ödeme davası, taraflar arasında akdedilen Zorunlu Deprem Sigorta Poliçesi kapsamında teminat altına alınan taşınmazın deprem nedeniyle hasarlanması sonucu ödenmesi gereken maddi zararın eksik ödenmesi durumunda Doğal…
İŞYERİNDE TAHLİYE SEBEBİ MİDİR

İŞYERİNDE TAHLİYE SEBEBİ MİDİR?

İşyerinde tahliye sebebi midir? isimli yazımızda, Türk Borçlar Kanunu (TBK) md. 350 ve 351’de düzenlenen kiraya verenden kaynaklanan sebeplerle işyeri kiralarında sözleşmenin sona erdirilmesi konusu incelenecektir. İşyerinde tahliye…
Konutta Tahliye Sebebi Midir Davası Avukatı

KONUTTA TAHLİYE SEBEBİ MİDİR?

Konutta tahliye sebebi midir? isimli yazımızda, Türk Borçlar Kanunu (TBK) md. 350 ve 351’de düzenlenen kiraya verenden kaynaklanan sebeplerle konut kiralarında sözleşmenin sona erdirilmesi konusu incelenecektir. Konutta tahliye sebebi…

Hasekioğlu&Karadaş Avukatlık Bürosu, faaliyetlerinin icrasında edindiği bilgileri gizlilik ve sır saklama ilkeleri doğrultusunda gizli tutmakta ve üçüncü kişilerle paylaşılmaması noktasında hassasiyet göstermektedir.

Hasekioğlu&Karadaş Avukatlık Bürosu, her biri alanında uzman hukukçu kadrosu ile hukukun birçok alanında hizmet sunmaktadır. Uzman hukukçu ekibi, alanında uzmanlaşmış profesyonellerden alınan danışmanlıklarla hem müvekkillerine her yönüyle hizmet sunmakta hem de bilgi ve tecrübelerini her geçen gün artırmaktadır.

Hasekioğlu&Karadaş Avukatlık Bürosu, her geçen gün genişleyen uzman hukukçu kadrosuyla müvekkillerinin işlerine değer katmaktadır.

BİLGİ ALIN

Hasekioğlu&Karadaş Avukatlık Bürosu, müvekkillerine temel olarak Türkçe ve İngilizce hizmet vermekle birlikte ulusal ve uluslararası çözüm ortakları sayesinde Farsça, Arapça, Rusça ve Fransızca hizmetler de sunulabilmektedir.

Hasekioğlu&Karadaş Avukatlık Bürosu, Ankara’da kurulu olmakla birlikte Türkiye’nin farklı illerinde bulunan avukatlık bürolarıyla yaptığı iş birliği sayesinde ülkemizin her şehrinde müvekkillerine hukuki hizmet sunabilmektedir.

Hasekioğlu&Karadaş Avukatlık Bürosu, Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan ofisten hizmet vermektedir.

    WhatsApp Bilgi AL
    Merhaba Bize WhatsApp Üzerinden Hızlı Şekilde Ulaşabilirsiniz.