TRAFİK KAZASINDA ASLİ KUSUR

Trafik Kazasında Asli Kusur Nasıl Belirlenir?

A- TRAFİK KAZASINDA ASLİ KUSUR NEDİR?

Trafik kazasında asli kusur, trafikte kurallara aykırı hareket ederek veya bu hareketlerden kaçınmayarak hukuka aykırı sonucun ortaya çıkmasına birinci dereceden sebep olmaktır.

B- TRAFİK KAZASINDA ASLİ KUSUR SAYILAN HALLER NELERDİR?

Araç sürücüleri açısından trafik kazalarında asli kusur sayılacak haller aşağıda sayılmıştır. Söz konusu hal ve hareketlerde bulunan sürücüler asli kusurlu olarak değerlendirilir ve kusur oranı sorumlulukların değerlendirilmesinde dikkate alınır.

1- KIRMIZI IŞIKTA GEÇME

Trafik kazasında asli kusur hallerinden ilki, kırmızı ışıklı trafik işaretlerinde geçmektir.

2- YETKİLİ MEMURUN DUR İŞARETİNDE GEÇME

Trafik kazasında asli kusur hallerinden ikincisi, trafik polisi veya diğer yetkili memurun dur işaretinde geçmektir.

3- GİRİLMEZ KARAYOLUNA VEYA TERS YOLA GİRME

Asli kusur hallerinden üçüncüsü, taşıt giremez trafik işareti bulunan karayoluna veya bölünmüş karayolunda karşı yönden gelen trafiğin kullanıldığı şerit, rampa ve bağlantı yollarına girmektir.

4- KARŞI ŞERİDE GEÇME

Asli kusur hallerinden dördüncüsü, ikiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girmektir.

5- ARKADAN ÇARPMA

Asli kusur hallerinden beşincisi, arkadan çarpmaktır.

6- GEÇME YASAĞI OLAN YERLERDEN GEÇME

Asli kusur hallerinden altıncısı, geçme yasağı olan yerlerden geçmektir.

7- DOĞRULTU DEĞİŞTİRME MANEVRALARINI YANLIŞ YAPMA

Asli kusur hallerinden yedincisi, doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmaktır.

8- ŞERİDE TECAVÜZ ETME

Asli kusur hallerinden sekizincisi, şeride tecavüz etmektir.

9- KAVŞAKLARDA GEÇİŞ ÖNCELİĞİNE UYMAMA

Asli kusur hallerinden dokuzuncusu, kavşaklarda geçiş önceliğine uymamaktır.

10- KAPLAMANIN DAR OLDUĞU YERLERDE GEÇİŞ ÖNCELİĞİNE UYMAMA

Asli kusur hallerinden onuncusu, kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamaktır.

11- YANLIŞ MANEVRA YAPMA

Asli kusur hallerinden on birincisi, manevra yaparken kurallara uymamaktır.

12- TAŞIT YOLU ÜZERİNDE PARKETME

Asli kusur hallerinden on ikincisi, yerleşim birimleri dışındaki karayolunun taşıt yolu üzerinde, zorunlu haller dışında park etmektir.

13- TAŞIT YOLU ÜZERİNDE DURAKLAMA

Asli kusur hallerinden on üçüncüsü, yerleşim birimleri dışındaki karayolunun taşıt yolu üzerinde, zorunlu haller dışında duraklamaktır.

14- KARAYOLUNDA GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMAMA

Trafik kazasında asli kusur hallerinden on dördüncüsü, yerleşim birimleri dışındaki karayolunun taşıt yolu üzerinde gerekli tedbirleri almamaktır.

15- PARKEDİLMİŞ ARAÇLARA ÇARPMA

Trafik kazasında asli kusur hallerinden on beşincisi, park için ayrılmış yerlerde veya taşıt yolu dışında kurallara uygun olarak park edilmiş araçlara çarpmaktır.

C- TRAFİK KAZASINDA ASLİ KUSUR SAYILMAYAN HALLER NELERDİR?

Sürücülerin veya yayaların kural dışı hareketleri veya taşıtların teknik arızaları sonucu sürücü tehlikeye düşer ve oluşması muhtemel bir kazayı önlemek, can ve mal güvenliğini korumak amacı ile Karayolları Trafik Kanunu (KTK)’nun öngördüğü temel kurallardan birini ihlal etmeye mecbur kalırsa ve bütün tedbirlere rağmen bir kazaya neden olursa, asli kusurlu sayılmaz.

D- SÜRÜCÜ KUSURLARININ TESPİTİ NASIL YAPILIR?

Trafik kazalarına karışanların kusur durumları, KTK ve Karayolları Trafik Yönetmeliği (KTY)’nde belirtilen kurallar, şartlar, hak ve yükümlülükler ile asli kusur sayılan haller dikkate alınarak belirlenir. Adli mevzuat ve yargılama hükümleri ise saklıdır.

E- İFADELER KUSUR DURUMUNDA DİKKATE ALINIR MI?

Kaza mahallinde yapılan incelemeler sonunda tespit edilen iz ve delillere ilave olarak kazaya karışanların olay hakkındaki ifadeleri ile varsa tanık ifadeleri kusurun tespitinde dikkate alınır.

F- ASLİ KUSURDA SÜRÜCÜ BELGESİNE EL KONULUR MU?

Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri ilgili mahkeme tarafından 1 yıl süre ile geri alınır. İlgili trafik zabıtasınca bilgisayar kayıtlarına gerekli şerhler düşülür.

G- ASLİ KUSUR TUTANAKTA BELİRTİLİR Mİ?

Trafik kazası tespit tutanağını düzenleyenlerin, tutanakta tarafların asli kusurlu olup olmadıklarını belirtmeksizin sadece kazanın oluşumunda kimin hangi trafik kuralını ihlal ettiğini belirtmesi yeterlidir.

H- GENEL BİLGİ

1- TRAFİK KAZASINDA ASLİ KUSUR SEBEBİ

Trafik kazasında asli kusur sebebi hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

2- TRAFİK KAZASINDA ASLİ KUSUR ORANI

Trafik kazasında asli kusur oranı hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

3- TRAFİK KAZASINDA ASLİ KUSURLU OLMAK

Trafik kazasında asli kusurlu olmak hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

4- TRAFİK KAZASINDA ASLİ KUSUR MADDELERİ

Trafik kazasında asli kusur maddeleri hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

5- ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASINDA ASLİ KUSUR CEZASI

Ölümlü trafik kazasında asli kusur cezası hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

6- TRAFİK KAZASINDA YAYA ASLİ KUSURLU İSE

Trafik kazasında yaya asli kusurlu ise hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

7- TRAFİK KAZASINDA ASLİ KUSUR VE KARŞILIKLARI

Trafik kazasında asli kusur ve karşılıkları hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

8- TRAFİK KAZASINDA TALİ KUSUR

Trafik kazasında tali kusur hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

9- TRAFİK KAZASINDA YAYALARIN ASLİ KUSURLARI

Trafik kazasında yayaların asli kusurları hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

Trafik kazası tespit tutanağı hk. https://www.hkavukatlik.com/trafik-kazasi-tespit-tutanagi/

Trafik kazasında cenaze giderleri hk. https://www.hkavukatlik.com/trafik-kazasinda-cenaze-giderleri/

Trafik kazasında hatır taşıması hk. https://www.hkavukatlik.com/trafik-kazasinda-hatir-tasimasi/

Trafik kazasında müterafik kusur hk. https://www.hkavukatlik.com/trafik-kazasinda-muterafik-kusur/

Ölümlü trafik kazası tazminatı hk. https://www.hkavukatlik.com/olumlu-trafik-kazasi-tazminati/

Alkollü trafik kazasında rücu hk. https://www.hkavukatlik.com/alkollu-trafik-kazasinda-rucu/

 

Abone Ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm Yorumları Gör