TRAFİK KAZASI TESPİT TUTANAĞI

Trafik Kazası Tespit Tutanağı Nasıl Tutulur?

A- TRAFİK KAZASI TESPİT TUTANAĞI NEDİR?

Trafik kazası tespit tutanağı, trafik kazası neticesinde oluşan durumun tespit edilerek kayıt altına alabilmesi adına kazanın niteliğine göre taraflar, zabıta veya kolluk tarafından düzenlenen tutanaktır.

B- TRAFİK KAZASI TESPİT TUTANAĞINA NELER YAZILMALIDIR?

Trafik kazası tespit tutanağı, kaza yerinin durumunu, iz ve delilleri, kazaya karışan sürücüleri, varsa ölü veya yaralıları, hasar veya zararı, gün ve saat ile gerekli görülen diğer hususları belirtmek üzere düzenlenir. Ayrıca, olay yerinin durumu bir krokide gösterilir. Tutak içerisinde kazazedelerin olay yerindeki ölüm veya yaralanma durumu da işlenir.

C- TRAFİK KAZASI TESPİT TUTANAĞI KAÇ ADET DÜZENLENİR?

Trafik kazası tespit tutanağı, soruşturma evrakına eklenmek, dosyasında saklanmak ve sayısına göre taraflara verilmek üzere yeter sayıda düzenlenir. Dolayısıyla, somut olay kapsamında tutanak birden fazla düzenlenebilir.

D- TRAFİK KAZASI TESPİT TUTANAĞINI KİMLER DÜZENLEYEBİLİR?

Trafik kazası tespit tutanağı düzenlemeye trafik zabıtası ve genel zabıtanın görevli personeli yetkilidir. Trafik kazası tespit tutanağı, en az iki görevli tarafından düzenlenir. Hafif yaralanmalı veya hasarlı kazalarda tek görevli tarafından rapor şeklinde de trafik kazası tespit tutanağı düzenlenebilir. Ancak, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait araçların karıştığı trafik kazalarında tutanak düzenlenirken bir askeri temsilcinin bulundurulması mecburidir.

E- TRAFİK KAZASI TESPİT TUTANAĞINA KUSUR ORANI YAZILMALI MIDIR?

Trafik kazası tespit tutanağı düzenleyenler, tutanakta taraflar için kusur oranı belirtmeksizin sadece kazanın oluşumunda kimin hangi trafik kuralını ihlal ettiğini belirtirler. Dolayısıyla, kusur oranları tutanak içerisinde yer alması gereken unsurlar arasında değildir.

F- OLAY YERİNDE KİMSE YOKSA TUTANAK DÜZENLENİR Mİ?

Karayolu üzerinde ölüm veya yaralanma ile sonuçlanıp, olay yerindeki iz ve delillerin tespit ve değerlendirilmesi sonucunda trafik kazası olduğu anlaşılan durumlarda; kazaya karışan taraf veya unsurlardan birinin, birkaçının ya da tamamının olay yerinden ayrılmış olması halinde de trafik kazası tespit tutanağı düzenlenir. Dolayısıyla, ölümlü veya yaralamalı trafik kazası olma ihtimali var ve olay yerinde kimse yoksa görevliler tarafından tutanak düzenlenmelidir.

Yalnız maddi hasarla sonuçlanan kazalarda ise önceden meydana gelmiş veya araçlar olay yerinden kaldırılmışsa trafik zabıtası ve genel kollukça hasar tespitine dair trafik kazası tespit tutanağı düzenlenmez. Bu durumlarda hasar tespitleri ilgililerin sigortalarına veya yetkili mahkemelere başvurmaları suretiyle yapılır.

G- TUTANAK DÜZENLENMESİ GEREKEN DİĞER HALLER?

Can, mal ve trafik güvenliğini etkileyen veya yolun trafiğe kapandığı maddi hasarlı trafik kazalarında, kazaya karışanların kazanın oluşuna göre iz ve delilleri işaretleyerek, mümkün olduğu takdirde olay yerinin fotoğraflarını çekerek araçlarını en yakın ve uygun yerlere çekmeleri hallerinde görevlilerce trafik kazası tespit tutanağı düzenlenir.

Karayolu üzerinde birden fazla sayıda aracın karıştığı sadece maddi hasarla sonuçlanan ve tarafların trafik kazası tespit tutanağı düzenlemediği trafik kazalarında, taraflara ait araçlardan en az birinin olay yerinde bulunması ve olay yerindeki iz ve delillerden kazanın oluşumu ile o yerde meydana geldiğine kanaat getirilmesi hallerinde görevlilerce trafik kazası tespit tutanağı düzenlenir.

H- SÜRÜCÜLERİN DÜZENLEYECEĞİ TRAFİK KAZASI TESPİT TUTANAĞI

1- HANGİ KAZALARDA SÜRÜCÜLER TRAFİK KAZASI TESPİT TUTANAĞI DÜZENLER?

Maddi hasarlı trafik kazalarında, kazaya karışan sürücülerin tamamı yetkililerin gelmesine gerek görmez ve aralarında kazayı kendi düzenleyecekleri tutanakla tespit etmek noktasında anlaşırlarsa maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı düzenleyip birlikte imza altına alarak olay yerinden ayrılabilirler.

2- TRAFİK KAZASI TESPİT TUTANAĞI NEREDE DÜZENLENİR?

Maddi hasarlı trafik kazalarında, taraflarının anlaşması durumunda, yeni bir trafik kazasına sebebiyet vermemek ve trafik akışını engellememek için mümkün olduğu takdirde olay yerinin fotoğrafları çekilerek kazaya karışan araçlar taşıt yolu dışına çıkarılır. Bu işlemler yapıldıktan sonra tutanak burada düzenlenir.

3- TRAFİK KAZASI TESPİT TUTANAĞI DÜZENLENMEZSE NE OLUR?

Maddi hasarlı trafik kazalarında, anlaşarak olay yerinden ayrılmış olan taraflar, meydana gelen zararın sigortaları tarafından veya kendilerince doğrudan karşılanacağını kabul etmiş sayılırlar. Taraflar, sonradan yetkililerden tutanak düzenlenmesini isteyemezler.

İ- ZABITA VEYA KOLLUK TARAFINDAN DÜZENLENECEK TRAFİK KAZASI TESPİT TUTANAĞI

1- TEK TARAFLI TRAFİK KAZASINDA

Kazaya bir aracın karışması, diğer bir ifadeyle tek taraflı maddi hasarlı kazada tutanak trafik zabıtası, bulunmadığı veya yeterli olmadığı yerlerde genel kolluk tarafından düzenlenir.

2- SÜRÜCÜ BELGESİ YOKSA

Taraflardan herhangi birinin sürücü belgesinin bulunmaması durumunda tutanak trafik zabıtası, bulunmadığı veya yeterli olmadığı yerlerde genel kolluk tarafından düzenlenir.

3- SÜRÜCÜ BELGESİ YETERSİZSE

Taraflardan herhangi birinin sürücü belgesinin kullandığı araç cinsi için yeterli olmaması durumunda tutanak trafik zabıtası, bulunmadığı veya yeterli olmadığı yerlerde ise genel kolluk tarafından düzenlenir.

4- ARAÇLARDAN BİRİNİN SİGORTASI YOKSA

Araçlardan herhangi birinin ülkemizde geçerli zorunlu mali sorumluluk sigortasının olmaması durumunda tutanak trafik zabıtası, bulunmadığı veya yeterli olmadığı yerlerde ise genel kolluk tarafından düzenlenir.

5- SÜRÜCÜLERDEN BİRİ ALKOLLÜYSE

Sürücülerden herhangi birinde alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı şüphesinin bulunması durumunda tutanak trafik zabıtası, bulunmadığı veya yeterli olmadığı yerlerde ise genel kolluk tarafından düzenlenir.

6- ARAÇLARDAN BİRİ KAMUYA AİTSE

Kazaya karışan araçlardan herhangi birinin kamu kurum veya kuruluşuna ait olması durumunda tutanak trafik zabıtası, bulunmadığı veya yeterli olmadığı yerlerde ise genel kolluk tarafından düzenlenir.

7- KAMU MALINA ZARAR VERİLMİŞSE

Kazada, kamu malına ait eşyaya zarar verilmiş olması durumunda tutanak trafik zabıtası, bulunmadığı veya yeterli olmadığı yerlerde ise genel kolluk tarafından düzenlenir.

8- ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AİT MALLARA ZARAR VERİLMİŞSE

Kazada, üçüncü kişilere ait eşyaya zarar verilmiş olması durumunda tutanak trafik zabıtası, bulunmadığı veya yeterli olmadığı yerlerde ise genel kolluk tarafından düzenlenir.

J- KAZADAN SONRA SÜRÜCÜLERİN ALMASI GEREKEN TEDBİRLER

Trafik kazasına karışanlardan yaralanmamış olan veya hafif yaralı olanlar araç sürücüsü iseler, trafik için ek bir tehlike yaratmayacak şekilde hemen durmak, trafik güvenliği için ışıklı işaret veya yansıtıcı cihazları koymak ve gereken tedbirleri almak zorundadırlar.

1- SÜRÜCÜLERİN İZ VE DELİLLERİ DEĞİŞTİRMEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Trafik kazasına karışanlardan yaralanmamış olan veya hafif yaralı sürücüler aynı zamanda trafiği, can ve mal güvenliğini etkilemeyen, ölümlü, yaralanmalı veya maddi hasarlı kazalarda, sorumluluğun belirlenmesine yarayacak iz ve deliller dahil, kaza yerindeki durumu değiştirmemek zorundadırlar.

2- SÜRÜCÜLERİN DİĞER TARAFA VERMESİ GEREKEN BİLGİLER

Trafik kazasına karışanlardan yaralanmamış olan veya hafif yaralı sürücüler, istendiğinde diğer tarafa kimlik ve adreslerini bildirmek, sürücü ve trafik belgeleri ile sigorta poliçelerini göstermek, bunlara ait gerekli bilgiler ile tarih ve sayılarını vermek zorundadırlar.

3- SÜRÜCÜLERİN KAZAYI YETKİLİLERE BİLDİRMESİ ZORUNLULUĞU

Trafik kazasına karışanlardan yaralanmamış olan veya hafif yaralı sürücüler, yaralılara ilk yardım ve acil müdahale yaptırmak maksadıyla kaza mahallinden ayrılma hali hariç, olayı; yetkili ve görevlilere bildirmek ve bunlar gelinceye kadar veya bunların iznini almadan kaza yerinden ayrılmamak zorundadırlar.

4- SAHİBİ BAŞINDA OLMAYAN ARACA ÇARPMA DURUMUNDA

Başında sahibi veya sorumlusu bulunmayan motorlu araçlar, taşınabilen veya taşınamayan mallar ile mülklere zarar veren sürücüler; aracın, malın veya mülkün ilgilisini bulmak, bulunamadığı takdirde araçların ve zarar verilen diğer şeylerin görünebilen ve uygun yerlerine yazılı bilgi bırakmak, en kısa sürede yetkililere haber vermek zorundadırlar.

Trafik kazasında cenaze giderleri hk. https://www.hkavukatlik.com/trafik-kazasinda-cenaze-giderleri/

Trafik kazasında hatır taşıması hk. https://www.hkavukatlik.com/trafik-kazasinda-hatir-tasimasi/

Trafik kazasında müterafik kusur hk. https://www.hkavukatlik.com/trafik-kazasinda-muterafik-kusur/

Ölümlü trafik kazası tazminatı hk. https://www.hkavukatlik.com/olumlu-trafik-kazasi-tazminati/

Alkollü trafik kazasında rücu hk. https://www.hkavukatlik.com/alkollu-trafik-kazasinda-rucu/

Abone Ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm Yorumları Gör