SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU PARASAL SINIRLAR

sigorta tahkim komisyonu parasal sınırlar Ankara avukatı

A- SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU PARASAL SINIRLAR NEDİR?

Sigorta Tahkim Komisyonu parasal sınırlar, uyuşmazlığın heyet tarafından incelenmesi, hakem kararlarına karşı Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde itiraz veya itiraz üzerine verilen hakem kararları için temyiz hususunda belirlenen sınırlardır.

B- SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU PARASAL SINIRLAR DEĞİŞTİ Mİ?

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu md. 30/21 kapsamında, ilgili maddede yer alan maktu para miktarlarının, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Üretici Fiyatları Endeksi artış oranını aşmamak suretiyle artırılabileceği düzenlenmiştir. Bu yetki Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından kullanılarak 16.04.2022 tarihli Sigortacılık Kanununun 30 uncu Maddesinin On İkinci ve On Beşinci Fıkralarında Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ) yayımlanmış ve Sigorta Tahkim Komisyonu parasal sınırlar değiştirilmiştir.

C- SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU ÖNCEKİ PARASAL SINIRLAR NEDİR?

Sigorta Tahkim Komisyonu önceki parasal sınırlar, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu md. 30/12’de düzenlenmişti. İlgili düzenleme, uyuşmazlığa düşen taraflar arasında, açık ve yazılı şekilde yapılması gereken sözleşme ile daha yüksek bir tutar belirlenmemişse, hakemin verdiği kırkbin Türk Lirasına kadar olan kararların her iki taraf için kesin olduğu, kırkbin Türk Lirasının üzerindeki kararlar için temyize gidilebileceği düzenlenmişti.

Heyet teşekkülü hususu ise 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu md. 30/15’te düzenlenmişti. İlgili düzenleme, Komisyon’un, işin niteliğine bağlı olarak en az üç sigorta hakeminden oluşan bir heyet oluşturulmasına karar verebileceği, uyuşmazlık konusu miktarın onbeşbin Türk Lirası ve üzerinde olduğu durumlarda heyet teşekkülünün zorunlu olduğu düzenlenmişti.

D- SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU YENİ PARASAL SINIRLAR NEDİR?

1- SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU NEZDİNDE İTİRAZ SINIRI

Tebliğ md. 3/1’de, Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurusu yapılan sekiz bin Türk Lirasının altındaki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararlarının kesin olduğu, sekiz bin Türk Lirası ve daha üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararlarına karşı Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde itiraz edilebileceği düzenlenmiştir.

2- SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU KARARLARINA KARŞI TEMYİZ SINIRI

Tebliğ md. 3/2’de, Sigorta Tahkim Komisyonuna yapılan yüzyedi bin Türk Lirasının üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında itiraz üzerine verilen hakem kararları için temyize gidilebileceği düzenlenmiştir.

3- SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU HEYET TEŞEKKÜLÜ SINIRI

Tebliğ md. 3/3’de, Sigorta Tahkim Komisyonuna yapılan yirmidört bin Türk Lirası ve üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında heyet teşekkülünün zorunlu olduğu ifade edilmiştir.

E- SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU PARASAL SINIRLAR YÜRÜRLÜK TARİHİ

Tebliğ 1/5/2022 tarihinde yürürlüğe girecektir. Yukarıda belirtilen parasal sınırlar ise Tebliğin yürürlüğe girdiği 01.05.2022 tarihinden sonra yapılan uyuşmazlık başvuruları için geçerli olacaktır.

F- GENEL BİLGİ

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU KESİNLİK SINIRI

Sigorta Tahkim Komisyonu kesinlik sınırı hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

SİGORTA TAHKİM KESİNLİK SINIRI

Sigorta Tahkim kesinlik sınırı hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU KARARLARI KESİN MİDİR

Sigorta Tahkim Komisyonu kararları kesin midir hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU KARARLARI KESİN HÜKÜM

Sigorta Tahkim Komisyonu kararları kesin hüküm hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU KARARLARINA KARŞI KANUN YOLU

Sigorta Tahkim Komisyonu kararlarına karşı kanun yolu hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

SİGORTA ŞİRKETİ DAVA SINIRLARI

Sigorta şirketi dava sınırları hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

TRAFİK KAZASI YARGITAY

Trafik kazası Yargıtay hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

TRAFİK KAZASI AVUKATI

Trafik kazası avukatı hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

TRAFİK KAZASI DAVASI

Trafik kazası davası hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

SİGORTA ŞİRKETİNE BAŞVURU

Sigorta şirketine başvuru hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

İlgili konular için bkz.

https://www.hkavukatlik.com/trafik-kazasinda-asli-kusur/

https://www.hkavukatlik.com/trafik-kazasi-tespit-tutanagi/

https://www.hkavukatlik.com/alkollu-trafik-kazasinda-rucu/

https://www.hkavukatlik.com/trafik-kazasinda-cenaze-giderleri/

https://www.hkavukatlik.com/trafik-kazasinda-hatir-tasimasi/

https://www.hkavukatlik.com/trafik-kazasinda-muterafik-kusur/

https://www.hkavukatlik.com/olumlu-trafik-kazasi-tazminati/

Abone Ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm Yorumları Gör