KARŞILIKSIZ ÇEKTE YAPRAK BEDELİ

Karşılıksız Çekte Yaprak Bedeli Davası Avukatı

Karşılıksız çekte yaprak bedeli hususunda 08.01.2023 tarihli Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/3) Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Tebliğ’de karşılığı tamamen veya kısmen bulunmayan çeklere ilişkin bankaların sorumlu oldukları tutarlar yeniden belirlenmiştir. Aşağıda öncelikle karşılıksız çekte yaprak bedeli hususunda kanuni düzenleme, kanunda belirlenen karşılıksız çekte yaprak bedeli miktarı, miktarda değişikliğe ilişkin verilen yetki ve yetki çerçevesinde tebliğde tespit edilen karşılıksız çekte yaprak bedeli tutarı hakkında ayrıntılı bilgi verilecektir. Konuya ilişkin daha ayrıntılı bilgi için Ankara İcra Avukatı, Ankara Çek Senet Avukatı veya Ankara Haciz Avukatına başvurulmasında fayda vardır.

KARŞILIKSIZ ÇEKTE BANKANIN SORUMLULUĞU

Karşılığı tamamen veya kısmen bulunmayan çeklere ilişkin bankaların sorumlulukları bulunmaktadır. Bu sorumluluk 5941 sayılı Çek Kanunu’na dayanır ve hesap sahibi ile muhatap banka arasında çek defterinin teslimi sırasında yapılmış olan dönülemeyecek bir gayri nakdî kredi sözleşmesi olarak düzenlenir.

KARŞILIKSIZ ÇEKTE BANKANIN ÖDEYECEĞİ MİKTAR NASIL BELİRLENİR?

Muhatap bankanın ibraz eden hamile süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için karşılığının hiç bulunmaması veya karşılığının kısmen bulunması hâlinde ödemekle yükümlü olduğu tutar Çek Kanunu md. 3/3’te belirlenmiştir.

ÇEKİN KARŞILIĞI BULUNMUYORSA BANKANIN ÖDEYECEĞİ MİKTAR

Çek Kanunu’na göre muhatap banka, çekin karşılığının hiç bulunmaması durumunda, çek bedeli bin Türk Lirası veya üzerinde ise bin Türk Lirası, çek bedeli bin Türk Lirasının altında ise çek bedelini ödemekle yükümlüdür.

ÇEKİN KARŞILIĞI KISMEN BULUNUYORSA BANKANIN ÖDEYECEĞİ MİKTAR

Çek Kanunu’na göre muhatap banka, karşılığının kısmen bulunması hâlinde çek bedeli bin Türk Lirası veya altında ise, çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmî karşılığı bin Türk Lirasına tamamlayacak bir miktarı, çek bedeli bin Türk Lirasının üzerinde ise, çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmî karşılığa ilave olarak bin Türk Lirasını ödemekle yükümlüdür.

KARŞILIKSIZ ÇEKTE BANKANIN HANGİ ŞUBELERİ ÖDEME YAPAR

Çek Kanunu md. 3/1, karşılığı bulunan çekin, hesabın bulunduğu muhatap bankanın herhangi bir şubesine ibraz edilmesi durumunda karşılığı sorulmak suretiyle ödeneceği ifade edilmiştir. Buradan hareketle, çekin karşılığı kısmen bulunuyor veya tamamen bulunmuyorsa muhatap bankanın üzerine çek çekilen şubesi veya diğer şubeleri karşılıksız çekte yaprak bedelini ödemelidirler.

KARŞILIKSIZ ÇEKTE YAPRAK BEDELİ NE ZAMAN DEĞİŞİR?

Çek Kanunu md. 3/3’te ifade edilen miktarlar, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan fiyat endekslerindeki yıllık değişmeler göz önünde tutularak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından her yıl ocak ayında belirlenir ve Resmî Gazete’de yayımlanır.

KARŞILIKSIZ ÇEKTE BANKA NE KADAR ÖDEYECEK 2023

Çek Kanunu md. 3’te ifade edilen bin Türk Lirası 2022 yılında yayımlanan Tebliğ ile üç bin altı yüz Türk Lirası olarak belirlenmişti. Bu tutar Tebliğ md. 1 kapsamında altı bin Türk Lirası olarak değiştirilmiştir. Dolayısıyla, ibraz edilen çekin karşılığının kısmen bulunması veya hiç bulunmaması halinde her çek yaprağı için muhatap bankanın ödeyeceği miktar altı bin Türk Lirası ile sınırlanmıştır.

KARŞILIĞI HİÇ BULUNMAYAN ÇEKTE YAPRAK BEDELİ 2023

Muhatap banka, çekin karşılığının hiç bulunmaması durumunda, çek bedeli altı bin Türk Lirası veya üzerinde ise altı bin Türk Lirası, çek bedeli altı bin Türk Lirasının altında ise çek bedelini ödemekle yükümlüdür.

KISMEN KARŞILIĞI BULUNAN ÇEKTE YAPRAK BEDELİ 2023

Muhatap banka, karşılığının kısmen bulunması hâlinde çek bedeli altı bin Türk Lirası veya altında ise, çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmî karşılığı altı bin Türk Lirasına tamamlayacak bir miktarı, çek bedeli altı bin Türk Lirasının üzerinde ise, çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmî karşılığa ilave olarak altı bin Türk Lirasını ödemekle yükümlüdür.

2023 YILINDAN ÖNCE BASTIRILAN KARŞILIKSIZ ÇEKTE YAPRAK BEDELİ

Tebliğ’den önce bastırılmış çekin karşılığı hiç yok veya karşılığı kısmen bulunuyorsa her çek yaprağı için muhatap banka altı bin Türk Lirası ile sınırlı olarak sorumludur.

KARŞILIKSIZ ÇEKTE YAPRAK BEDELİ DEĞİŞİKLİĞİN YÜRÜRLÜĞÜ

Karşılıksız çekte yaprak bedeli değişikliğine ilişkin Tebliğ 31/1/2023 tarihinde yürürlüğe girecektir. Tebliğ hükümleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı tarafından yürütülecektir.

KARŞILIKSIZ ÇEK YAPRAK BEDELİ HAKKINDA

KARŞILIKSIZ ÇEK BEDELİ 2023

Karşılıksız çek bedeli 2023 hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

KARŞILIKSIZ ÇEK SORUMLULUK TUTARI 2023

Karşılıksız çek sorumluluk tutarı 2023 hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

KARŞILIKSIZ ÇEK BEDELİ

Karşılıksız çek bedeli hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

ÇEK KARŞILIKSIZ ÇIKTIĞINDA YAPILMASI GEREKENLER

Çek karşılıksız çıktığında yapılması gerekenler hususunda yukarıda değerlendirme yapılmıştır.

ÇEK KARŞILIKSIZ ÇIKTIĞINDA HANGİ İŞLEMLER YAPILIR

Çek karşılıksız çıktığında hangi işlemler yapılır hususunda yukarıda değerlendirme yapılmıştır.

ÇEK KARŞILIKSIZ ÇIKARSA NE YAPILIR

Çek karşılıksız çıkarsa ne yapılır hususlar yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

ÇEK KARŞILIKSIZ ÇIKARSA BANKA NE KADAR ÖDER

Çek karşılıksız çıkarsa banka ne kadar öder hususunda yukarıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

 

 

İlgili konular için bkz.

https://www.hkavukatlik.com/bononun-zamanasimina-ugramasi/

https://www.hkavukatlik.com/senede-yazilan-asil-borc-iliskisi/

https://www.hkavukatlik.com/senet-metni-ve-kapsami/

https://www.hkavukatlik.com/senet-odemesi-ve-odemeyi-sarta-baglayan-kayitlar/

Abone Ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm Yorumları Gör