EMEKLİLİK TAZMİNATI DAVASI

Emeklilik Tazminatı Davası Avukatı

Emeklilik tazminatı davası, belirli şartları sağlayanlara veya bunlardan görevde iken ölenlerin kanuni mirasçılarına damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaksızın (12.105) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak emeklilik tazminatının ödenmesi için açılacak davadır.

EMEKLİLİK TAZMİNATI DAVASI KANUNİ DÜZENLEME

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname‘nin 1. maddesinin (A) bendinde, aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa göre almakta olan personele 1000 gösterge rakamı üzerinden memuriyet taban aylığının ödeneceği düzenlenmiştir.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 1. maddesinin (D) bendinde ise (A) bendi kapsamına giren personel ile 22/01/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelde yer alan personel ve kamu kurumlarında işçi olarak istihdam edilenlerden; emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunanlara, haklarında toptan ödeme hükümleri uygulananlara, emekli iken yeniden hizmete alındıktan sonra cezaen olmamak üzere görevlerine son verilenlere, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilen veya hizmet sürelerinin bitiminde ayrılan sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erler ile terhis olan yedek subaylara ve bunlardan görevde iken ölenlerin kanuni mirasçılarına damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaksızın (12.105) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarında tazminatın ödeneceği ifade edilmiştir.

EMEKLİLİK TAZMİNATI DAVASI ŞARTLARI

Emeklilik tazminatı, emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunanlara, haklarında toptan ödeme hükümleri uygulananlara, emekli iken yeniden hizmete alındıktan sonra cezaen olmamak üzere görevlerine son verilenlere, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilen veya hizmet sürelerinin bitiminde ayrılan veya terhis olan sözleşmeli askerlere ödenir. Dolayısıyla emeklilik tazminatı davası açılabilmesi için söz konusu şartların taşınması gerekir.

EMEKLİLİK TAZMİNATI TUTARI

Emeklilik tazminatı, (12.105) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutardadır. Dolayısıyla hesaplanacak bu tutar emeklilik tazminatı hakkı kazananlara ödenmelidir.

EMEKLİLİK TAZMİNATI MİRASÇIYA ÖDENİR Mİ?

Emeklilik tazminatı, şartları sağlayanların görevde iken ölmeleri durumunda kanuni mirasçılarına da ödenir. Dolayısıyla şartları sağlayan kişilerin kanuni mirasçıları, emeklilik tazminatı davası açabilirler.

EMEKLİLİK TAZMİNATI VERGİYE TABİ MİDİR?

Emeklilik tazminatı, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi değildir. Dolayısıyla hesaplanan emeklilik tazminatı damga vergisi dışında vergi kesintisi yapılmaksızın hak sahibine ödenmelidir.

EMEKLİLİK TAZMİNATI DAVASI İDAREYE BAŞVURU

Emeklilik tazminatı davasından önce idareye başvurulmalıdır. İdarenin yasal sürede cevap vermemesi veya bu süreden önce olumsuz cevap vermesi durumunda emeklilik tazminatı davası açılabilir.

EMEKLİLİK TAZMİNATI DAVASI FAİZ TALEBİ

İdarenin, başvuru neticesinde emeklilik tazminatını ödememesi durumunda başvuru tarihinden itibaren faiz de ödemesi gerekecektir. Ödememesi durumunda açılacak emeklilik tazminatı davası sonucunda mahkeme, emeklilik tazminatı ile idareye başvuru tarihinden itibaren işleyecek faizin davacıya ödenmesine karar verecektir.

İHRAÇ OLANLARA EMEKLİLİK TAZMİNATI ÖDENİR Mİ?

Kamu görevinden ihraç edildikten sonra emekliye ayrılan ve kendisine emeklilik aylığı bağlanan kişilere de emeklilik tazminatı ödenmelidir. Nitekim, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1. maddesinin (A) ve (D) bentlerinde sayılanlardan emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunanlara, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaksızın (12.105) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarında tazminat ödeneceği düzenlenmiş ve kamu görevinden çıkarılacak kişiler bundan istisna tutulmamıştır. Bu sebeple kamu görevinden ihraç edilen kişilere bu tazminatın ödenmemesi durumunda bu kişiler tarafından emeklilik tazminatı davası açılabilir.

DEVLET MEMURUNUN EMEKLİLİK TAZMİNATI HAKKI

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 1. maddesinin (D) bendinde, ilgili maddenin (A) bendine atıf yapılması ve orada da aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre almakta olan personel sayıldığından devlet memurlarının emeklilik tazminatı hakkı bulunmaktadır. Bu kişilere emeklilik tazminatının ödenmemesi durumunda bu kişiler tarafından emeklilik tazminatı davası açılabilir.

TSK PERSONELİNİN EMEKLİLİK TAZMİNATI HAKKI

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 1. maddesinin (D) bendinde, ilgili maddenin (A) bendine atıf yapılması ve orada da aylıklarını 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’na göre almakta olanlar sayıldığından Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’na tabi olanların da emeklilik tazminatı hakkı bulunmaktadır. Bu kişilere emeklilik tazminatının ödenmemesi durumunda bu kişiler tarafından emeklilik tazminatı davası açılabilir.

UZMAN ERBAŞLARIN EMEKLİLİK TAZMİNATI HAKKI

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 1. maddesinin (D) bendinde, ilgili maddenin (A) bendine atıf yapılması ve orada da aylıklarını 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu’na göre almakta olanlar sayıldığından 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu’na tabi olanların da emeklilik tazminatı hakkı bulunmaktadır. Bu kişilere emeklilik tazminatının ödenmemesi durumunda bu kişiler tarafından emeklilik tazminatı davası açılabilir.

UZMAN JANDARMALARIN EMEKLİLİK TAZMİNATI HAKKI

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 1. maddesinin (D) bendinde, ilgili maddenin (A) bendine atıf yapılması ve orada da aylıklarını 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu’na göre almakta olanlar sayıldığından 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu’na tabi olanların da emeklilik tazminatı hakkı bulunmaktadır. Emeklilik tazminatının ödenmemesi durumunda bu kişiler tarafından söz konusu dava açılabilir.

YÜKSEK ÖĞRETİM PERSONELİNİN EMEKLİLİK TAZMİNATI HAKKI

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 1. maddesinin (D) bendinde, ilgili maddenin (A) bendine atıf yapılması ve orada da aylıklarını 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’na göre almakta olanlar sayıldığından 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’na tabi olanların da emeklilik tazminatı hakkı bulunmaktadır. Emeklilik tazminatının ödenmemesi durumunda bu kişiler tarafından söz konusu dava açılabilir.

HAKİM VE SAVCILARIN EMEKLİLİK TAZMİNATI HAKKI

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 1. maddesinin (D) bendinde, ilgili maddenin (A) bendine atıf yapılması ve orada da aylıklarını 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’na göre almakta olanlar sayıldığından 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’na tabi olanların da emeklilik tazminatı hakkı bulunmaktadır. Emeklilik tazminatının ödenmemesi durumunda bu kişiler tarafından söz konusu dava açılabilir.

KAMU KURUMUNDA İŞÇİ OLANLARIN EMEKLİLİK TAZMİNATI HAKKI

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 1. maddesinin (D) bendinde, 22/01/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelde yer alan personel ve kamu kurumlarında işçi olarak istihdam edilenler sayıldığından kamu kurumunda istihdam edilenlerin de emeklilik tazminatı hakkı bulunmaktadır. Emeklilik tazminatının ödenmemesi durumunda bu kişiler tarafından söz konusu dava açılabilir.

EMEKLİLİK YOLLUĞU TAZMİNATI

Emeklilik tazminatı uygulamada emeklilik yolluğu tazminatı olarak da adlandırılmaktadır. Bu sebeple yukarıda ifade edilen şartları taşıyanlar emeklilik yolluğu tazminatı davası / emeklilik tazminatı davası açabilirler.

EMEKLİLİK YOL TAZMİNATI

Emeklilik tazminatı uygulamada emeklilik yol tazminatı olarak da adlandırılmaktadır. Bu sebeple yukarıda ifade edilen şartları taşıyanlar emeklilik yol tazminatı davası / emeklilik tazminatı davası açabilirler.

EMEKLİLİK TAZMİNATI AVUKATI

Emeklilik tazminatı avukatı, emeklilik tazminatı için idareye başvuru yaparak iptal davası açan avukattır.

EMEKLİLİK TAZMİNATI ANKARA AVUKATI

Emeklilik tazminatı Ankara avukatı, emeklilik tazminatı için idareye başvuru yaparak iptal davası açan ve Ankara ilinde hizmet veren avukattır.

EMEKLİLİK YOLLUĞU TAZMİNATI AVUKATI

Emeklilik yolluğu tazminatı avukatı, emeklilik yolluğu tazminatı için idareye başvuru yaparak iptal davası açan avukattır.

EMEKLİLİK YOLLUĞU TAZMİNATI ANKARA AVUKATI

Emeklilik yolluğu tazminatı Ankara avukatı, emeklilik yolluğu tazminatı için idareye başvuru yaparak iptal davası açan ve Ankara ilinde hizmet veren avukattır.

EMEKLİLİK YOL TAZMİNATI AVUKATI

Emeklilik yol tazminatı avukatı, emeklilik yol tazminatı için idareye başvuru yaparak iptal davası açan avukattır.

EMEKLİLİK YOL TAZMİNATI ANKARA AVUKATI

Emeklilik yol tazminatı Ankara avukatı, emeklilik yol tazminatı için idareye başvuru yaparak iptal davası açan ve Ankara ilinde hizmet veren avukattır.

İlgili konular için bkz.

https://www.hkavukatlik.com/uzman-erbas-sozlesme-feshi/

https://www.hkavukatlik.com/guvenlik-sorusturmasinin-iptali-davasi/

https://www.hkavukatlik.com/optivo-nivolumab-sgk-iptal-davasi/

Abone Ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm Yorumları Gör