DEPREMZEDELERE AYLIK BAĞLANMASI

Depremzedelere Aylık Bağlanması Davası Avukatı

Depremzedelere aylık bağlanması hususunda Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK)’na başvurular yapılmaktadır. Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası birçok insan engelli kalmış birçok insan da hayatını kaybetmiştir. Bununla birlikte depremden kurtulan kişiler ortaya çıkan maluliyetleri ve hayatını kaybeden yakınları sebebiyle hem maddi hem de manevi olarak olumsuz etkilenmiştir. Bu kapsamda depremden etkilenen kişiler SGK ’ye başvurarak aranan prim şartlarını taşımaları koşuluyla cenaze ödeneği, ölüm aylığı ve maluliyet aylığı alabilirler. H&K AVUKATLIK tarafından hazırlanan “Depremzedelere Aylık Bağlanması” başlığına sahip yazıda deprem sebebiyle hayatını kaybeden kişilerin eşi, çocuğu, kardeşi gibi hak sahiplerine veya yaralanarak malul olan kişilere SGK tarafından aylık bağlanmasına ilişkin hususlar detaylı bir şekilde incelenecektir.

Aşağıda; deprem sebebiyle ölüm aylığı, ölüm aylığına hak kazanma koşulları, ölüm aylığını alabilecek kişiler kimlerdir, eşe ölüm aylığı bağlanması koşulları, anne-babaya ölüm aylığı bağlanması, ölüm aylığı bağlanması için nereye başvuru yapılmalıdır, deprem sonrası maluliyet aylığı, hangi depremzedeler malul sayılır, depremzedelere maluliyet aylığı bağlanmasının koşulları, maluliyet tespiti için nereye başvuru yapılmalıdır, deprem sebebiyle cenaze ödeneği(yardımı) detaylı bir şekilde incelenecektir.

DEPREM SEBEBİYLE ÖLÜM AYLIĞI

Deprem sebebiyle ölüm aylığı, depremde sigortalı kişinin ölmesi neticesinde geride kalan hak sahiplerine ödenir. Ölüm aylığı alabilecek hak sahipleri sigortalının eşi, çocukları, annesi ve babasıdır. Ölüm aylığı, sigortalının ölüm tarihini takip eden ya da hak sahibi olan kişi, hak sahipliğini sigortalının ölmesinden sonra kazanmış ise bu tarihi takip eden ayın başından itibaren ödenir. Başvurulmasına rağmen ölüm aylığının ödenmemesi durumunda hak sahipleri tarafından SGK ’ye karşı dava açılabilir.

ÖLÜM AYLIĞINA HAK KAZANMA KOŞULLARI

Ölüm aylığına hak kazanmak için bir takım koşullar öngörülmüştür. Deprem sebebiyle ölen kişinin en az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmalıdır. Ayrıca madde 4/1-a kapsamında sigortalı olan kişiler için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş ise bu kapsamdaki kişilere de ölüm aylığı bağlanabilir. Tüm bu sürelerin yanında bir takım özellik arz eden hususlarda mevcuttur.

ÖLÜM AYLIĞINI ALABİLECEK KİŞİLER KİMLERDİR?

Ölüm aylığı, ölen sigortalı kişinin hak sahiplerine bağlanır. Bu kişiler ölen sigortalı kişinin eşi, çocukları ve anne-babasıdır. Dolayısıyla deprem sebebiyle ölen kişinin eşi, çocukları ve anne-babası aranan şartları taşıyorsa ölüm aylığı talebinde bulunabilir.

EŞE ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI KOŞULLARI

Ölen sigortalı kişinin eşine ölüm aylığı bağlanması için aralarında ölüm tarihi de dâhil olmak üzere yasal bir evlilik bağı bulunmalıdır. Dolayısıyla deprem sebebiyle hayatını kaybeden sigortalı kişinin yasal eşi yazılı talepte bulunarak ölüm aylığına hak kazanabilir.

ANNE-BABAYA ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI

Ölen sigortalı kişinin anne ve/veya babasına ölüm aylığı bağlanması için bir takım şartlar aranmaktadır. İlk incelenmesi gereken husus bu kişilerin 65 yaşın üzerinde olup olmamalarıdır. Eğer ölen sigortalı kişinin anne ya da babası 65 yaşın altında ise hak sahiplerinden artan hisse var ise ölüm aylığı bağlanabilir. Aynı zamanda 65 yaş altı olan anne veya babanın her türlü kazanç ve irattan elde etmiş oldukları gelirleri asgari ücretin net tutarından az olmak zorundadır. Bununla birlikte ölen kişinin anne veya babasının diğer çocuklarından aldıkları aylıklar ve gelirler hariç olmak üzere, bu kişilere gelir ya da aylık bağlanmamış olmalıdır. Ölen sigortalı kişinin anne ve/veya babası 65 yaşın üzerinde ise belirtilen şartları taşımakta iseler diğer hak sahiplerinden hisse artıp artmamasının bir önemi bulunmamaktadır. Artan hisse bulunmasa bile ölen kişinin anne ve babasına ölüm aylığı bağlanabilir. Nitekim deprem sebebiyle ölen kişinin anne ve/veya babası ölüm aylığı bağlanması için yazılı başvuruda bulunabilir.

ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI İÇİN NEREYE BAŞVURU YAPILMALIDIR?

Ölüm aylığı bağlanması için hak sahipleri ölen sigortalı kişi SSK( m. 4/1-a) veya Bağ- Kur’ a (m.4/1-b) tabi ise sigortalının dosyasının bulunduğu Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerine Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi ile müracaat edilmesi gerekir.

Ölen kişi kamu görevlisi (m.4/1-c) veya 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi sigortalı ise Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye/ANKARA adresine müracaat etmeleri gerekir.

Aynı zamanda “ www.turkiye.gov.tr ” adresi üzerinden de başvuru yapılabilir.

HANGİ DEPREMZEDELER MALUL SAYILIR?

Hangi depremzedelerin malul sayılacağı hususu tespit edilirken Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu esas alınmaktadır. İlgili hükümler kapsamında maluliyet aylığı almak isteyen depremzedelerin hangi sigorta koluna tabi oldukları dikkate alınacaktır. Bu kapsamda Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu madde 4/1-a, madde 4/1-b ve madde 4/1-c’ ye tabi olanlar bakımından ayrı şartlar aranmaktadır. Madde 4/1-a kapsamında çalışan kişiler( Eski adıyla SSK’ ye ya da diğer bir söyleyişle hizmet akdine tabi çalışanlar) ile madde 4/- b kapsamında çalışan kişiler (Eski adıyla Bağ-Kur ’a tabi ya da diğer bir söyleyişle kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar) çalışma gücünün veya meslekte kazanma gücünün en az %60’ ını kaybetmiş ise bu kişiler malul sayılacaktır. Ayrıca kamu görevlisi olan sigortalılar ( madde 4/1- c kapsamında sigortalı olanlar veya memur olarak isimlendirilen kişiler) bakımından da çalışma gücünün en az %60’ ını kaybeden kişiler malul sayılırlar. Bunun yanında görevini yapamayacak durumda olan kamu görevlileri için %60 oranı aranmamaktadır. Ayrıca maluliyet oranı ilgili Kurum Sağlık Kurulu tarafından tespit edilmelidir.

DEPREMZEDELERE MALULİYET AYLIĞI BAĞLANMASININ KOŞULLARI

Depremzedelere maluliyet aylığı bağlanması birtakım koşullara tabi tutulmuştur. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu maluliyet aylığı bağlanması için gereken düzenlemeleri içermektedir. İlgili düzenlemeler kapsamında maluliyet aylığı bağlanması için en az 10 yıldan beri sigortalı olunması ve 1800 gün prim günü doldurulmuş olmalıdır. Ayrıca sigortalı kişi başkasının bakımına muhtaç olacak şekilde malul kalmışsa 10 yıllık sigortalılık süresi aranmaz.

MALULİYET TESPİTİ İÇİN NEREYE BAŞVURU YAPILMALIDIR?

Maluliyet tespiti için sigortalı kişiye en yakın sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sigortalı kişinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne ya da sosyal güvenlik merkezine başvuru yapılmalıdır. Yapılacak başvuru yazılı şekilde olmalıdır.

Yapılan yazılı başvurudan düzenlenen raporun değerlendirilmesi sonucunda Kurum Sağlık Kurulu tarafından maluliyet aylığı için başvuran kişinin maluliyet şartları taşıyıp taşımadığına karar verilir.

DEPREM SEBEBİYLE CENAZE ÖDENEĞİ(YARDIMI)

Deprem sebebiyle hayatını kaybeden kişinin aranan prim şartını taşıması koşuluyla hak sahiplerine cenaze yardımı yapılır. Cenaze ödeneği almak isteyen kişiler için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olmalıdır. Cenaze yardımı alabilecek kişiler sırasıyla, ölen sigortalı kişinin sigortalı eşi, çocukları, yoksa anne-babaya ve o da yoksa kardeşleridir. Nitekim bu şartları taşıyan kişiler deprem sebebiyle cenaze ödeneği alacaktır.

GENEL BİLGİLER

DEPREM SEBEBİYLE AYLIK

Deprem sebebiyle aylık ile ilgili yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

DEPREMDE SAKATLIK

Depremde sakatlık ile ilgili yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

DEPREM SGK EMSAL KARAR

Deprem SGK emsal karar ile ilgili yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

DEPREM SEBEBİYLE SGK DAVA

Deprem sebebiyle SGK dava ile ilgili yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

CENAZE YARDIMI

Cenaze yardımı ile ilgili yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

ÖLÜM AYLIĞI NEDİR?

Ölüm aylığı nedir ile ilgili yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

Diğer Makalelerimizi Buradan Okuyabilirsiniz.

Abone Ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm Yorumları Gör