YENİSİNDEN PAHALI ARAÇ SATMA YASAĞI

YENİSİNDEN PAHALI ARAÇ SATMA YASAĞI

Yenisinden pahalı araç satma yasağı, ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlamasına getirilen yasaklamadır. Yenisinden pahalı araç satma yasağı ile ilgili olarak 06.07.2023 tarihli Resmî Gazete’de İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. İlgili Yönetmelik ile İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik‘e geçici bir madde eklenmiştir. İlan kısıtlaması başlıklı Geçici Madde 3 ile yenisinden pahalı araç satma yasağı düzenlenerek bu hususta satış sitelerine belirli yükümlülükler getirilmiştir.

YENİSİNDEN PAHALI ARAÇ SATMA HANGİ DURUMDA YASAKTIR?

İkinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanması durumunda yenisinden pahalı araç satma yasağı oluşur.

YENİSİNDEN PAHALI ARAÇ SATMA YASAĞININ SÜRESİ

İkinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlaması 01/01/2024 tarihine kadar yasaktır.

ARAÇ SATIŞINDA İLAN SİTELERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İLAN SİTESİNİN PAHALI ARAÇ SATIŞINDA UYARMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

İkinci el motorlu kara taşıtı satışına yönelik ilan verilmesine aracılık eden gerçek veya tüzel kişiler, yenisinden pahalı araç satma yasağına aykırı ilan girişi yapanları ilan yayımlanmadan önce uyarmakla yükümlüdür. Bunun yanında uyarma yükümlülüğü, ilan verene taşıtın üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatı bilgisini ve girişi yapılmak istenen ilan fiyatının yasağa aykırılık teşkil edeceği bilgisini içerir.

İLAN SİTELERİNİN PAHALI ARAÇ SATIŞINI BİLDİRMESİ

İkinci el motorlu kara taşıtı satışına yönelik ilan verilmesine aracılık eden gerçek veya tüzel kişiler, yenisinden pahalı araç satma yasağına aykırı ilanlar ile ilan sahiplerine ilişkin tüm bilgileri Ticaret Bakanlığı’na iletmekle yükümlüdür.

İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞINDAN BAKANLIK TARAFINDAN YAPILAN BELİRLEME

Ticaret Bakanlığı, ikinci el motorlu kara taşıtlarının sınıfını, markasını, tipini, cinsini, model yılını ve aksesuar ve/veya donanım eklenmesi halinde, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerine eklenebilecek azami tutar ve/veya oranı belirlemeye yetkilidir.

YENİSİNDEN PAHALI ARAÇ SATMA YASAĞI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Yenisinden pahalı araç satma yasağı, 15/07/2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

YENİSİNDEN PAHALI ARAÇ SATMA CEZASI

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik md. 23’te, bu Yönetmeliğe aykırı hareket edenler hakkında Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun md. 18’de öngörülen idari para cezalarının uygulanacağı düzenlenmiştir. İlgili düzenlemede farklı fiillere ilişkin farklı cezalar düzenlenmiştir. Bunlardan birisine göre Ek md. 1/1’e aykırı hareket edenlere her bir aykırılık için on bin Türk lirasından yüz bin Türk lirasına kadar; Ek md. 1/2’ye aykırı hareket edenlere ise her bir aykırılık için yüz bin Türk lirasından iki milyon Türk lirasına kadar idari para cezası verilir.

SIFIR FİYATINDAN PAHALI ARAÇ SATMA YASAĞI

İKİNCİ ELİN SIFIRDAN PAHALI OLMASI

İkinci elin sıfırdan pahalı olması hususunda yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI DÜZENLEMESİ

İkinci el araç fiyatları düzenlemesi hususunda yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

İKİNCİ EL ARAÇ FİYATININ SIFIRI GEÇMESİ

İkinci el araç fiyatının sıfırı geçmesi hususunda yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

İKİNCİ EL ARAÇ PİYASASI SON DURUM

İkinci el araç piyasası son durum hususunda yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARINI DÜŞÜREN DÜZENLEME

İkinci el araç fiyatlarını düşüren düzenleme yukarıdaki yazıda ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmiştir.

İKİNCİ EL ARAÇ PAZARINA SINIRLAMA

İkinci el araç pazarına sınırlama hususunda yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

İKİNCİ EL ARAÇ FIRSATÇILIĞI

İkinci el araç fırsatçılığı hususunda yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

ARAÇ FİYAT SINIRLAMASI

Araç fiyat sınırlaması hususunda yukarıdaki yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

İlgili konular için bkz.

https://www.hkavukatlik.com/kilometre-dusurme-cezasi/

https://www.hkavukatlik.com/trafik-kazasi-sebebiyle-kazanc-kaybi/

https://www.hkavukatlik.com/sgk-kanser-ilaci-davasi/

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir