Girdi yapan Stj. Av. Resul AKYASAN

Sağlık Sebepleri ile İş Sözleşmesinin Feshi

SAĞLIK SEBEPLERİ İLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN FESHİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ İş sözleşmesinin feshi, sözleşmenin tek taraflı olarak sona erdirilmesidir. İş sözleşmesinin feshi, süreli fesih ve haklı nedenle derhal fesih olmak üzere ikiye ayrılır. İş sözleşmesi, haklı nedenle fesihte derhal, süreli fesihte ise bildirim süresinin bitiminde sona erer. İş sözleşmesinin haklı nedenle derhal feshi İş […]