,

ARAÇ ÖTV ORANINDA DEĞİŞİKLİK

ARAÇ ÖTV ORANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI MI?

A- ARAÇ ÖTV ORANINDA DEĞİŞİKLİK NEDİR?

Araç ÖTV oranında değişiklik, 26.07.2022 tarih ve 31904 sayılı tebliğ ile araç ÖTV oranları ve matrahına ilişkin değişiklik yapılması hususunda Cumhurbaşkanı’na verilen yetkidir.

B- ARAÇ ÖTV ORANINDA DEĞİŞİKLİK YETKİSİ VEREN DÜZENLEME?

Araç ÖTV oranında değişiklik yetkisi veren düzenleme, 26.07.2022 tarih ve 31904 sayılı “Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10)’dir. İlgili düzenleme ile Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde yer alan bazı düzenlemeler değiştirilmiştir.

C- ARAÇ ÖTV ORANI DEĞİŞİYOR MU?

İlgili tebliğin dördüncü maddesiyle, Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nin (III/B/1) bölümünün üçüncü paragrafında bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda ilgili paragrafta yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” olarak değiştirilmiştir.

İlgili paragrafta yer alan “bir” ibaresi ise “ve bu oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarının alt ve üst sınırlarını üç” olarak değiştirilmiştir.

Ayrıca ilgili paragrafta yer alan “sıfıra kadar indirmeye;” ibaresinden sonra gelmek üzere “bu sınırlar içinde kalmak şartıyla 87.03 GTİP numarasında yer alan mallar için farklı matrah grupları oluşturmaya, malların matrah grupları, motor gücü, cinsi, sınıfı, üst yapı gövde tanımı, emisyon türü ve değeri, istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma kapasitesi itibarıyla farklı oranlar belirlemeye” ibaresi eklenmiştir.

D- ARAÇ ÖTV ORANINI KİM DEĞİŞTİRİYOR?

İlgili düzenleme ile ÖTV’ye ilişkin değişikliklerin Cumhurbaşkanı tarafından değiştirilebileceği düzenlenmiştir. Bu kapsamda, önceki düzenlemelerde Bakanlar Kurulu’na verilen yetki ilgili düzenleme ile Cumhurbaşkanı’na verilmiştir.

E- ARAÇ ÖTV ORANI NE KADAR DEĞİŞİYOR?

Cumhurbaşkanı, otomobillerin de dahil olduğu Özel Tüketim Vergisi (II) sayılı listede yer alan mallar için belirlenen ÖTV oranlarını ve bu oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarının alt ve üst sınırlarını üç katına kadar artırma ve sıfıra kadar indirme hususunda yetkilidir. Önceki düzenlemede ise söz belirlenen oranları bir katına kadar artırma ve sıfıra kadar indirme hususunda yetkiliydi. Dolayısıyla, ilgili düzenleme ile ÖTV oranları ve vergi matrahının değiştirilmesi hususunda yetkinin kapsamı genişletilmiştir.

F- ARAÇLARA İLİŞKİN MATRAHLAR DEĞİŞİYOR MU?

Cumhurbaşkanı, ilgili düzenleme ile yukarıda ifade edilen sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla, 87.03 GTİP numarasında yer alan mallar için farklı matrah grupları oluşturmaya, malların matrah grupları, motor gücü, cinsi, sınıfı, üst yapı gövde tanımı, emisyon türü ve değeri, istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma kapasitesi itibarıyla farklı oranlar belirlemeye de yetkilidir.

87.03 GTİP numarasında yer alan mallar ise “binek otomobiller ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar” dır. Dolayısıyla, söz konusu araçlara ilişkin farklı matrah grupları oluşturulabilir, malların matrah grupları, motor gücü, cinsi, sınıfı, üst yapı gövde tanımı, emisyon türü ve değeri, istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma kapasitesi itibarıyla farklı oranlar belirlenebilir.

G- GENEL BİLGİ

ÖTV DEĞİŞİKLİK

ÖTV değişiklik hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

ÖTV DEĞİŞİKLİK SONRASI ARAÇ FİYATLARI

ÖTV değişiklik sonrası araç fiyatları hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

OTOMOBİLLERDE ÖTV DEĞİŞİKLİĞİ

Otomobillerde ÖTV değişikliği hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

ÖTV DİLİM DEĞİŞİKLİĞİ

ÖTV dilim değişikliği hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

ÖTV FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ

ÖTV fiyat değişikliği hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

ÖTV LİMİTLERİNDE DEĞİŞİKLİK 2022

ÖTV limitlerinde değişiklik 2022 hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

ÖTV MATRAHINDA DEĞİŞİKLİK

ÖTV matrahında değişiklik hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

ÖTV MATRAH DEĞİŞİKLİĞİ OLACAK MI

ÖTV matrah değişikliği olacak mı hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

ÖTV ORANI DEĞİŞİKLİĞİ

ÖTV oranı değişikliği hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

ÖTV DEĞİŞİKLİK TARİHLERİ

ÖTV değişiklik tarihleri hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

ÖTV MATRAH DEĞİŞİKLİĞİ SONRASI ARAÇ FİYATLARI

ÖTV matrah değişikliği sonrası araç fiyatları hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

KILIÇDAROĞLU ARAÇ ÖTV İNDİRİMİ

Kılıçdaroğlu araç ÖTV indirimi hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

KILIÇDAROĞLU ARAÇ ÖTV DEĞİŞİKLİĞİ

Kılıçdaroğlu araç ÖTV değişikliği hususunda yukarıda yer verilen yazıda ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır.

İlgili konular için bkz.

https://www.hkavukatlik.com/avukatin-tapu-kaydina-erisimi/

https://www.hkavukatlik.com/tasinmaz-alarak-turk-vatandasligi-kazanma/

https://www.hkavukatlik.com/yuzde-25-kira-artisi/

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir