,

YURT DIŞI İLAÇ KULLANIMINA İLİŞKİN SÜRELERİN UZATILMASI

YURT DIŞI İLAÇ KULLANIMINA İLİŞKİN SÜRELERİN UZATILMASI

Yurt dışı ilaç kullanımına ilişkin sürelerin uzatılması hususunda 31.12.2022 tarihinde önemli bir değişiklik yapılmıştır. Bu kapsamda T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu internet sitesinde 15.12.2022 tarihli bir duyuru yapılmıştır. Söz konusu duyuruda, 09.04.2020 tarihli duyuruyla açıklanan kararın iptal edilerek 31.12.2022 tarihinden sonraki ilaç kullanımlarının devamına ilişkin başvuru yapılması gerektiği bildirilmiştir. Böylece yurt dışı ilaç kullanımına ilişkin sürelerin uzatılması için hastalar tarafından yeni başvuruların yapılması gerekmiştir. Konuya ilişkin olarak öncelikle yurt dışı ilaç kullanımına ilişkin sürelerin uzatılması kararı, daha sonra ise yurt dışı ilaç kullanımına ilişkin sürelerin uzatılması kararının iptali açıklanacaktır.

YURT DIŞI İLAÇ KULLANIMINA İLİŞKİN SÜRELERİN UZATILMASI KARARI

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu internet sitesinde yayımlanan 09.04.2020 tarihli duyuruyla Kurum tarafından ruhsatlı müstahzarlar ile yurtdışından ithal edilen ruhsatsız müstahzarlar için hasta bazında ilgili etkin madde belirtilerek verilen endikasyon dışı ilaç kullanım onayları veya yurt dışı ilaç kullanım onaylarının 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren süresi biten ya da bitecek olan tüm onayların bitiş tarihinin ikinci bir duyuruya kadar uzatıldığı bildirilmiştir.

Endikasyon dışı ve yurtdışı ilaç kullanımlarında reçete ve rapor (sağlık kurulu raporu ve/veya uzman hekim raporu) düzenlemelerinde ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’nun 01.04.2020 tarihli duyurusunun geçerli olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca yurtdışı ilaçlara ait reçetelerin de e-reçete olarak hekimler tarafından düzenlenememesi dikkate alındığında, tıpkı yurtiçinde yapılan uygulamaya benzer şekilde yurtdışından ithal edilecek ilaçlar için uygun rapor (süresi bitmemiş veya 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren süresi biten ya da bitecek olan sağlık kurulu raporu ve/veya uzman hekim raporu) bulunması halinde ithalata yetkili kuruluşlar (TEB, SGK veya USHAŞ) tarafından sisteme yapılacak girişlerin reçete olarak kabul edileceği ve hastaların ilaç temin hizmeti aksamadan devam edeceği belirtilmiştir. Duyuru sayfası için tıklayınız.

YURT DIŞI İLAÇ KULLANIMINA İLİŞKİN SÜRELERİN UZATILMASI KARARININ İPTALİ

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu internet sitesinde yayımlanan 15.12.2022 tarihli duyuruda yukarıda açıklanan 09.04.2020 tarihli duyuruya ilişkin kararın iptal edildiği duyurulmuştur. Böylece, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun 09.04.2020 tarihli duyurusunun 31.12.2022 tarihinden itibaren sonlanacağı ve bu tarihten sonraki ilaç kullanımlarının devamına ilişkin yeniden başvuru yapılması gerektiği bildirilmiştir. Duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

YURT DIŞI İLAÇ KULLANIMI ONAYI BİLGİLENDİRME

YURT DIŞI İLAÇ KULLANIM TALEP FORMU

Yurt dışı ilaç temini ve kullanım kılavuzu T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun internet sitesinde yayımlanmıştır. Buna ilişkin geniş bilgilendirme için tıklayınız.

SGK YURT DIŞINDAN GELEN İLAÇLARI KARŞILIYOR MU

Sosyal Güvenlik Kurumu yurt dışından gelen ilaçların bir kısmını karşılamakta, bir kısmının bedellerini ise sınırlı bir şekilde karşılamaktadır. Buna ilişkin geniş bilgilendirme için tıklayınız. 

SGK YURT DIŞI İLAÇ TEMİNİ

Yurt dışından ilaç teminine ilişkin SGK sitesinde ayrıntılı açıklama yapılmıştır. Buna ilişkin geniş bilgilendirme için tıklayınız. 

ENDİKASYON DIŞI İLAÇ KULLANIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Endikasyon dışı ilaç kullanım başvurusuna ilişkin olarak Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinde ayrıntılı açıklama yapılmıştır. Buna ilişkin geniş bilgilendirme için tıklayınız.

İlgili konular için bkz.

https://www.hkavukatlik.com/sgk-kanser-ilaci-davasi/

https://www.hkavukatlik.com/optivo-nivolumab-sgk-iptal-davasi/

https://www.hkavukatlik.com/kanser-ilaci-sgk-basvurusu/

Yazan: Avukat Muhammet İkbal KARADAŞ

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir