FAALİYET ALANLARIMIZ.

Makaleler

BİRLEŞME VE BÖLÜNMEDE ALACAKLILARIN KORUNMASI
,

BİRLEŞME VE BÖLÜNMEDE ALACAKLILARIN KORUNMASI

6762 sayılı mülga TTK’da, alacaklıların birleşme işlemine itirazı düzenlenmişti. 6102 sayılı TTK’da ise alacaklılara bu yönde bir itiraz hakkı tanınmamış ve yalnız alacaklılara alacaklarının teminat altına alınmasını…
BİRLEŞME SONRASINDA ŞİRKETTE KALMAK İSTEMEYEN PAY SAHİPLERİNİN AYRILMASI
,

BİRLEŞME SONRASINDA ŞİRKETTE KALMAK İSTEMEYEN PAY SAHİPLERİNİN AYRILMASI

Birleşme sonrasında şirkette kalmak istemeyen pay sahiplerinin ayrılması Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası Kanunu (SerPK) 'nda farklı şekilde düzenlenmiştir. TTK md. 141/1’de, birleşmeye katılan şirketlerin, birleşme…
MENŞE ADI
,

MENŞE ADI KULLANIMI

MENŞE ADI KULLANIMI HUSUSUNDA AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANININ (C-469/00, Ravil Sarl v Bellon Import Sarl and Biraghi SpA) KARARININ İNCELEMESİ Menşe adı kullanımı hususunda Ravil firması ile Bellon ve Biraghi firmaları arasındaki…
MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ AVUKAT
,

MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

A-Genel Olarak Markanın hükümsüzlüğü için mutlak veya nispi tescil engellerine aykırı bir şekilde tescil edilen markanın mahkeme tarafından hükümsüzlüğüne karar verilmesi talep edilmelidir. Talep neticesinde Sınai Mülkiyet…
AVUKATLIK KANUNU MD 5/3 KOVUŞTURMA
,

AVUKATLIK KANUNU MD 5/3

AVUKATLIK KANUNU MD 5/3’TE İFADE EDİLEN “KOVUŞTURMA” KAVRAMININ “SORUŞTURMA” KAVRAMINI DA KAPSAYACAK ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLMEMESİ HUSUSUNDA ANKARA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ 12. İDARİ DAVA DAİRESİ KARARININ İNCELENMESİ 1-…
FİNANSAL KİRALAMA
,

FİNANSAL KİRALAMA (LEASING)

1-FİNANSAL KİRALAMA (LEASING) Finansal Kiralama (Leasing), mülkiyeti finansal kiralama şirketinde bulunan bir yatırım malının kullanım hakkının kira bedelleri karşılığında kiracıya verilmesi, mülkiyetinin ise sözleşmede…

BİLGİ ALIN.

    WhatsApp Bilgi AL
    Merhaba Bize WhatsApp Üzerinden Hızlı Şekilde Ulaşabilirsiniz.