ARA DİNLENME ÜCRETİ DAVASI AVUKATI
,

ARA DİNLENME ÜCRETİ DAVASI

ARA DİNLENME ÜCRETİ DAVASI A- ARA DİNLENME ÜCRETİ DAVASI NEDİR? Ara Dinlenme Ücreti Davası, ara dinlenme hakkından yararlandırılmayan işçinin çalıştığı ara dinlenme süresine ilişkin hak kazanılan işçilik alacakları…
BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASINDA MUAFİYET ÖDEMESİ
,

BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASINDA MUAFİYET

A- BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASINDA MUAFİYET NEDİR? Bitkisel ürün sigortasında muafiyet, meydana gelen zararın, sigorta bedelinin belli bir oranına veya miktarına tekabül eden kısmının tazmin edilmemesidir. Bu kapsamda, Devlet Destekli…
UZMAN ERBAŞ SÖZLEŞME FESHİ AVUKATI
,

UZMAN ERBAŞ SÖZLEŞME FESHİ

A- UZMAN ERBAŞ SÖZLEŞME FESHİ NEDİR? Uzman erbaş sözleşme feshi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin devamlılık arz eden teknik ve kritik görevlerinde yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak amacıyla 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu…
ARAÇ ÖTV ORANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI MI?
,

ARAÇ ÖTV ORANINDA DEĞİŞİKLİK

A- ARAÇ ÖTV ORANINDA DEĞİŞİKLİK NEDİR? Araç ÖTV oranında değişiklik, 26.07.2022 tarih ve 31904 sayılı tebliğ ile araç ÖTV oranları ve matrahına ilişkin değişiklik yapılması hususunda Cumhurbaşkanı’na verilen yetkidir. B-…
BONONUN ZAMANAŞIMI
,

BONONUN ZAMANAŞIMINA UĞRAMASI

A- BONONUN ZAMANAŞIMINA UĞRAMASI NEDİR? Bononun zamanaşımına uğraması, bonodan doğan istemlerin kanunda öngörülen sürelerde ileri sürülmemesidir. Bu durumda bono, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip edilemeyecektir.…
HACİZDE İSTİHKAK İDDİASI SÜRESİ
,

HACİZDE İSTİHKAK İDDİASI

A- HACİZDE İSTİHKAK İDDİASI NEDİR? Hacizde istihkak iddiası, üçüncü kişinin, haczedilen mal üzerinde alacaklının alacağına nazaran daha üstün hak sahibi olduğu iddiasıdır. Hacizde istihkak iddiası, haczedilen malı elinde…
SGK KANSER İLACI KARŞILIYOR MU?
,

SGK KANSER İLACI DAVASI

A- SGK KANSER İLACI DAVASI NEDİR? SGK kanser ilacı davası, Nivolumab etken maddeli Optivo, Pembroli etken maddeli Keytruda, Beyasizumab etken maddeli Altuzan ve Atelizumab etken maddeli Tecentring gibi ilaç bedellerinin Sosyal Güvenlik…
TAŞINMAZ ALARAK TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANMA
,

TAŞINMAZ ALARAK TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANMA

A- TAŞINMAZ ALARAK TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANMA NEDİR? Taşınmaz alarak Türk vatandaşlığı kazanma, yabancının, belirli bir değerin üzerindeki taşınmazı ilgili düzenlemelerde belirtilen şartlarla satın alması neticesinde Cumhurbaşkanı…
AVUKATIN TAPU KAYDINA ERİŞİMİ

AVUKATIN TAPU KAYDINA ERİŞİMİ

A- AVUKATIN TAPU KAYDINA ERİŞİMİ NEDİR? Avukatın tapu kaydına erişimi, avukatın Tapu ve Kadastro Verilerinin İşlenmesi ve Elektronik Ortamda Yapılacak İşlemler Hakkında Yönetmelik gereğince TAKPAS hizmetinden yararlanmasıdır. B-…
YÜZDE 25 KİRA ARTIŞI EV
,

YÜZDE 25 KİRA ARTIŞI

A- YÜZDE 25 KİRA ARTIŞI NEDİR? Yüzde 25 kira artışı, konut kiralarında kira artış oranının yüzde 25 ile sınırlanmasına ilişkin düzenleme çalışması olarak ifade edilebilir. Konuya ilişkin düzenleme 6098 sayılı Türk…
MESLEK HASTALIĞI TAZMİNAT
,

MESLEK HASTALIĞI

A- MESLEK HASTALIĞI NEDİR? Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel…
SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU
,

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONUNUN MANEVİ TAZMİNATI İNCELEME YETKİSİ

A- SİGORTA TAHKİM KOMİSYONUNUN MANEVİ TAZMİNATI İNCELEME YETKİSİ NEDİR? Sigorta Tahkim Komisyonunun manevi tazminatı inceleme yetkisi kapsamında, sigortalı aracın İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası’nın bulunması durumunda…
İŞLETME ADI İHLALİ DAVASI
,

İŞLETME ADININ KORUNMASI

A- İŞLETME ADININ KORUNMASI NEDİR? İşletme adının korunması, önceki tarihli tescilli veya tescilsiz işletme adının, sonraki tarihli ad veya işaretlerin kullanımı veya tescili suretiyle ihlali ihtimalinde korunması olarak ifade…
SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU TEMYİZ SINIRI
,

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU PARASAL SINIRLAR

A- SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU PARASAL SINIRLAR NEDİR? Sigorta Tahkim Komisyonu parasal sınırlar, uyuşmazlığın heyet tarafından incelenmesi, hakem kararlarına karşı Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde itiraz veya itiraz üzerine verilen…
SURİYE TEMİNAT GÖSTERME
,

SURİYE UYRUKLULARIN TEMİNAT GÖSTERME ZORUNLULUĞU

A- SURİYE UYRUKLULARIN TEMİNAT GÖSTERME ZORUNLULUĞU NEDİR? Suriye uyrukluların teminat gösterme zorunluluğu, Türk mahkemesinde dava açan, davaya katılan veya icra takibinde bulunan Suriye uyruklu kişilerin yargılama ve takip giderleriyle…
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ANKARA AVUKAT
,

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI

A- ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI NEDİR? Ortaklığın giderilmesi davası, taşınır veya taşınmaz mala elbirliği veya paylı mülkiyet şeklinde ortak olanlar arasında mevcut olan birlikte mülkiyet ilişkisini sona erdirip ferdi…
GÜVENLİK SORUŞTURMASININ İPTALİ AVUKATI
,

GÜVENLİK SORUŞTURMASININ İPTALİ DAVASI

A- GÜVENLİK SORUŞTURMASININ İPTALİ DAVASI NEDİR? Güvenlik soruşturmasının iptali davası incelenmeden önce konunun geçmişine bakılmasında fayda vardır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ülkemizde uzun zaman…
KİRACININ SÖZLEŞMEYİ FESHİ
,

KİRA SÖZLEŞMESİNİN BİLDİRİMLE FESHİ

A- KİRA SÖZLEŞMESİNİN BİLDİRİMLE FESHİ NEDİR? Kira sözleşmesinin bildirimle feshi, kanunda belirlenen şartların oluşması kaydıyla, tarafların herhangi bir sebep göstermeksizin kira sözleşmesine son vermesidir. Kira sözleşmesinin…
İŞ KAZASINDA MANEVİ TAZMİNAT DAVASI
,

İŞ KAZASINDA MANEVİ TAZMİNAT

A- İŞ KAZASINDA MANEVİ TAZMİNAT NEDİR? İş kazasında manevi tazminat, işçinin iş kazası sonucunda bedensel veya ruhsal zarara uğraması veya ölmesi durumunda kendisinin veya yakınlarının isteyebileceği tazminattır. Bu tazminat…
BONODA KİMLER LEHTAR GÖSTERİLİR
,

BONODA İŞLETMENİN LEHTAR GÖSTERİLMESİ

A- BONODA LEHTAR UNSURU Bonoda işletmenin lehtar gösterilmesi hususu incelenmeden önce bonoda lehtar unsuru üzerinde durulmalıdır. Türk Ticaret Kanunu (TTK) md. 776/1’de, bono kime veya kimin adına düzenlenecekse o kişinin adının…
İŞE İADEDE BAŞVURU AVUKATI
,

İŞE İADEDE BAŞVURU USULÜ

A- İŞE İADEDE BAŞVURU USULÜ NEDİR? İşe iadede başvuru usulü, işçinin, işe iade davası neticesinde kesinleşen iade kararının tebliğinden itibaren işe başlamak için işverene yapacağı başvuruda takip etmesi gereken usuldür. B-…
İŞ KAZASINDA İLLİYET BAĞI KESİLEN HALLER
,

İŞ KAZASINDA İLLİYET BAĞI

A- İŞ KAZASI NEDİR? İş kazasında illiyet bağı incelenmeden önce iş kazasının tanımının yapılmasında fayda vardır. Bu bakımdan iş kazası, işyerinde veya işin yürütümü sırasında meydana gelen ve sigortalıyı bedenen…
TRAFİK KAZASINDA TALİ KUSUR HALLERİ
,

TRAFİK KAZASINDA ASLİ KUSUR

A- TRAFİK KAZASINDA ASLİ KUSUR NEDİR? Trafik kazasında asli kusur, trafikte kurallara aykırı hareket ederek veya bu hareketlerden kaçınmayarak hukuka aykırı sonucun ortaya çıkmasına birinci dereceden sebep olmaktır. B- TRAFİK…
TRAFİK KAZASI TESPİT TUTANAĞI İTİRAZ
,

TRAFİK KAZASI TESPİT TUTANAĞI

A- TRAFİK KAZASI TESPİT TUTANAĞI NEDİR? Trafik kazası tespit tutanağı, trafik kazası neticesinde oluşan durumun tespit edilerek kayıt altına alabilmesi adına kazanın niteliğine göre taraflar, zabıta veya kolluk tarafından düzenlenen…
ALKOLLÜ TRAFİK KAZASINDA TAZMİNAT
,

ALKOLLÜ TRAFİK KAZASINDA RÜCU

A- ALKOLLÜ TRAFİK KAZASINDA RÜCU NEDİR? Alkollü trafik kazasında rücu, uyuşturucu veya keyif verici madde almış olarak aracı sevk ve idare eden sürücünün trafik kazasına sebebiyet vermesi durumunda, zarar görenlere ödemede…
TRAFİK KAZASINDA CENAZE GİDERLERİ NELERDİR
,

TRAFİK KAZASINDA CENAZE GİDERLERİ

A- TRAFİK KAZASINDA CENAZE GİDERLERİ NELERDİR? Trafik kazasında cenaze giderleri, ölümlü trafik kazası neticesinde ölenin taşınması, yıkatılması, gömülmesi veya mezarlık masrafları için yapılan giderlerdir. Cenaze merasimi…
Trafik Kazalarında Hatır Taşımacılığından Doğan Zararlardan Hakkaniyet İndirimi
,

TRAFİK KAZASINDA HATIR TAŞIMASI

A- TRAFİK KAZASINDA HATIR TAŞIMASI NEDİR? Trafik kazasında hatır taşıması, bir kimsenin ücretsiz olarak, bir karşılık alınmadan veya bir yarar sağlanmadan taşınması halidir. Bir diğer ifadeyle, karşılıksız veya önemsiz…
TAZMİNAT HESAPLAMALARINDA MÜTERAFİK KUSUR
,

TRAFİK KAZASINDA MÜTERAFİK KUSUR

A-    TRAFİK KAZASI TAZMİNATININ BELİRLENMESİ (Trafik Kazasında Müterafik Kusur). 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (TBK) md. 51’de hâkimin, tazminatın kapsamını ve ödenme biçimini, durumun gereğini ve özellikle kusurun…
KİRA ALACAĞININ UYARLANMASI DAVASI
,

KİRA ALACAĞININ UYARLANMASI

A- KİRANIN UYARLANMASI Kira alacağının uyarlanması kapsamında; kira sözleşmesinin yapılmasına neden olan şartlar sonradan gerçekleşen olaylarla değişebilir. Bu olaylar, tarafların kira sözleşmesiyle bağlı tutulmalarının…
ticaret unvanının araştırılma
,

TİCARET UNVANININ KORUNMASI

A-TİCARET UNVANI Ticaret Unvanının Korunması. Ticaret unvanı, tacirin ticari faaliyeti sırasında kullandığı adıdır. Ticaret unvanı, tacirin tanıtılması ve diğer tacirlerden ayırt edilmesi işlevlerine sahiptir. Dolayısıyla,…
ANKARA HAKSIZ REKABET DAVALARI AVUKATI
,

HAKSIZ REKABET DAVALARI

A-HAKSIZ REKABET Haksız Rekabet Davaları. Türk Ticaret Kanunu (TTK) md. 54’te haksız rekabete ilişkin TTK düzenlemeleri ile bütün katılanların menfaatine dürüst ve bozulmamış rekabetin sağlanmasının amaçlandığı ifade…
MARKA TESCİLİ
,

MARKANIN KORUNMASI

A-MARKA NEDİR? Marka, bir teşebbüsün mallarını veya hizmetlerini diğer teşebbüslerin mallarından ve hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaretlerdir. Markanın, mal ve hizmetlerin ayırt edilmesini ve marka sahibine sağlanan korumanın…
ölümlü trafik kazası destekten yoksun kalma tazminatı
,

ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI TAZMİNATI

A-ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASINDA TAZMİNAT HAKKI Motorlu bir aracın işletilmesi sırasında meydana gelen kaza sonucunda ölüm meydana gelebilir. Kaza neticesinde ölümün gerçekleşmesi durumu ölümlü trafik kazası olarak değerlendirilir.…
TEMİNAT SENEDİNDE ASIL BORÇ
,

SENEDE YAZILAN ASIL BORÇ İLİŞKİSİ

A-SENETTE ASIL İLİŞKİYE YER VERİLMESİ Kambiyo senedinde asıl borç ilişkisine yer verildiğine sıklıkla rastlanmaktadır. Bu kayıtlarla, senedin hangi borç ilişkisinin teminatı olarak verildiği gösterilir. Senede yazılan asıl…
Mobbing sebebiyle iş sözleşmesinin feshi Mobbing, haklı nedenle fesih nedeni
,

MOBBİNG SEBEBİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ

A-MOBBİNG NEDİR? Mobbing, bir veya birden fazla çalışanın belirli bir süre sistemli bir şekilde duygusal olarak zarar verici eylemlere maruz bırakılmasıdır. Zarar verici eylemler ise dışlama, aşağılama, sindirme veya korkutma…
Ücreti ödenmeyen işçinin hakları nelerdir?
,

ÜCRETİ ÖDENMEYEN İŞÇİNİN FESİH HAKKI

1-      ÜCRETİ ÖDENMEYEN İŞÇİNİN HAKLARI NELERDİR? İş Kanunu md. 24/2-e’ye göre işçinin ücretinin kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesaplanması ve ödenmesi gerekir. Bu kapsamda işçinin ücreti,…
SENET METNİ VE KAPSAMI
,

SENET METNİ VE KAPSAMI

1-      SENET METNİNİN KAPSAMI Kambiyo senetleri bakımından senet metni ve kapsamı birçok açıdan önemlidir. Nitekim senette bulunması gereken zorunlu unsurların bulunup bulunmadığı veya senedin geçerliliğini etkileyebilecek…
,

Senet Ödemesi ve Ödemeyi Şarta Bağlayan Kayıtlar

SENEDİN ÖDENMESİNİ ŞARTA BAĞLAYAN KAYITLAR 1-ŞARTA BAĞLI TEMİNAT KAYDI Senet bedelinin ödenmesi, asıl borç ilişkisinin ifası veya ifa edilmemesine bağlıysa ve bu şart senet metninde gösterilmişse şarta bağlı teminat kaydından…

ŞEREF VE NAMUSA DOKUNACAK SÖZ VE DAVRANIŞLAR SEBEBİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ

ŞEREF VE NAMUSA DOKUNACAK SÖZ VE DAVRANIŞLAR SEBEBİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN FESHİ İş sözleşmesinin işveren tarafından feshi, işverenin tek taraflı iradesiyle iş sözleşmesinin…

Asgari Ücret Artışının İşverene Maliyeti

2022 YILI ASGARİ ÜCRET VE İŞVERENE MALİYETİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR Asgari Ücret Tespit Komisyonu, çalışmalarını tamamlayarak 2022 yılında uygulanacak asgari ücret miktarını belirledi. Yapılan açıklamaya göre 01.01.2022-31.12.2022 tarihleri…

Sağlık Sebepleri ile İş Sözleşmesinin Feshi

SAĞLIK SEBEPLERİ İLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN FESHİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ İş sözleşmesinin feshi, sözleşmenin tek taraflı olarak sona erdirilmesidir. İş sözleşmesinin feshi, süreli fesih ve haklı…
,

Yapay Zeka ve Patentlenmesi

Yapay Zeka ve Patentlenmesi             Yapay Zeka Giriş Yapay zeka, makine öğrenmesi ve derin öğrenme sistemlerini içeren veya içerebilen, bir tür yazılım çeşididir. Yapay zeka da bir yazılım olsa da, standart yazılımlardan…
Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti Alacağı ( UBGT ) Davası

Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Günleri (UBGT) Alacağı

Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Günleri (Ubgt) Alacağı, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinin (UBGT) hangi günler olduğu 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Hakkında Kanunda düzenlenmiştir. Ulusal Bayram ve Genel Tatil…
İşçilerin Haftalık İzni ve Hafta Tatili Ücreti Hakkı

Hafta Tatili Davası

Hafta Tatili Davası 4857 Sayılı İş Kanunun 46. Maddesi gereğince işçiye yedi günlük bir zaman dilimi içerisinde kesintisiz 24 saat hafta tatili izini verilmelidir. Hafta tatili izninin işçiye kesintisiz 24 saat olarak kullandırılması…
ANONİM ŞİRKET GENEL KURULU
,

ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL KARARININ İPTALİ İLE YAPISAL DEĞİŞİKLİK KARARININ İPTALİ DAVALARININ KARŞILAŞTIRMALI İNCELEMESİ

Türk Ticaret Kanunu (TTK) md. 192’de, 134 ilâ 190. maddelerin ihlali hâlinde, birleşme, bölünme ve tür değiştirme kararına olumlu oy vermemiş ve bunu tutanağa geçirmiş bulunan birleşmeye, bölünmeye veya tür değiştirmeye…
BİRLEŞME VE BÖLÜNME
, ,

BİRLEŞME VE BÖLÜNMEDE KÜLLİ HALEFİYET

Birleşmede Külli Halefiyet Türk Ticaret Kanunu (TTK) md. 136/4’te, birleşmede, devralan şirketin devrolunan şirketin malvarlığını bir bütün hâlinde devralacağı düzenlenmiştir. Böylece birleşme neticesinde, şirketlerin…

İhbar Tazminatı Davası Nedir? Şartları Nelerdir?

İHBAR TAZMİNATI VE ŞARTLARI GENEL OLARAK İhbar tazminatı; işçi veya işverenin iş sözleşmesini feshederken 4857 sayılı İş Kanun 17. maddesi ile düzenlenen bildirim sürelerine uymamaları halinde ödemeleri gereken ve…

Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Şartları Nelerdir?

GENEL OLARAK Kıdem tazminatı; iş sözleşmesinin 1475 sayılı İş Kanunun 14. maddesinde öngörülen şartların varlığı halinde, işçiye iş yerindeki emekleri karşılığında kıdemi ve son ücreti ile orantılı olarak ödenmesi…

Fazla Çalışma Ücreti (Mesai) Nedir? Şartları Nelerdir ? Nasıl Hesaplanır?

GENEL OLARAK 4857 sayılı İş Kanunun 63. maddesi ile ülkemizde çalışma süresi haftada en çok 45 saat olarak belirlenmiştir. Bu nedenle haftalık 45 saati aşan çalışmalar fazla mesai olarak değerlendirilmekte ve işverenler tarafından…
MARKA HUKUKUNDA İPTAL KARARI
,

MARKA HUKUKUNDA İPTAL KARARININ ETKİLERİ

A-Genel Olarak Marka hukukunda iptal kararının etkileri incelenmeden önce markanın iptaline sebebiyet verecek durumlar incelenmelidir. Bu durumlar Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) md. 27/1’de sayılmıştır. İlgili düzenlemede, markanın,…
BİRLEŞME VE BÖLÜNMEDE ALACAKLILARIN KORUNMASI
,

BİRLEŞME VE BÖLÜNMEDE ALACAKLILARIN KORUNMASI

6762 sayılı mülga TTK’da, alacaklıların birleşme işlemine itirazı düzenlenmişti. 6102 sayılı TTK’da ise alacaklılara bu yönde bir itiraz hakkı tanınmamış ve yalnız alacaklılara alacaklarının teminat altına alınmasını…
BİRLEŞME SONRASINDA ŞİRKETTE KALMAK İSTEMEYEN PAY SAHİPLERİNİN AYRILMASI
,

BİRLEŞME SONRASINDA ŞİRKETTE KALMAK İSTEMEYEN PAY SAHİPLERİNİN AYRILMASI

Birleşme sonrasında şirkette kalmak istemeyen pay sahiplerinin ayrılması Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası Kanunu (SerPK) 'nda farklı şekilde düzenlenmiştir. TTK md. 141/1’de, birleşmeye katılan şirketlerin, birleşme…
MENŞE ADI
,

MENŞE ADI KULLANIMI

MENŞE ADI KULLANIMI HUSUSUNDA AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANININ (C-469/00, Ravil Sarl v Bellon Import Sarl and Biraghi SpA) KARARININ İNCELEMESİ Menşe adı kullanımı hususunda Ravil firması ile Bellon ve Biraghi firmaları arasındaki…
MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ AVUKAT
,

MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

A-Genel Olarak Markanın hükümsüzlüğü için mutlak veya nispi tescil engellerine aykırı bir şekilde tescil edilen markanın mahkeme tarafından hükümsüzlüğüne karar verilmesi talep edilmelidir. Talep neticesinde Sınai Mülkiyet…
AVUKATLIK KANUNU MD 5/3 KOVUŞTURMA
,

AVUKATLIK KANUNU MD 5/3

AVUKATLIK KANUNU MD 5/3’TE İFADE EDİLEN “KOVUŞTURMA” KAVRAMININ “SORUŞTURMA” KAVRAMINI DA KAPSAYACAK ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLMEMESİ HUSUSUNDA ANKARA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ 12. İDARİ DAVA DAİRESİ KARARININ İNCELENMESİ 1-…
FİNANSAL KİRALAMA
,

FİNANSAL KİRALAMA (LEASING)

1-FİNANSAL KİRALAMA (LEASING) Finansal Kiralama (Leasing), mülkiyeti finansal kiralama şirketinde bulunan bir yatırım malının kullanım hakkının kira bedelleri karşılığında kiracıya verilmesi, mülkiyetinin ise sözleşmede…
Optivo (Nivolumab) SGK
,

OPTİVO (NİVOLUMAB) SGK İPTAL DAVASI

Optivo (Nivolumab) SGK iptal davası uygulamada sıklıkla karşılan bir uyuşmazlıktır. Bu kapsamda kanser hastaları, uzun yıllar süren kemoterapi tedavilerine ve ameliyatlara rağmen yeterli iyileşmeyi gösteremedikleri durumlarda yeni…