Avukat Ahmet Etka Güneyisi

AHMET ETKA GÜNEYİSİ

Avukat Ahmet Etka Güneyisi, 2021 yılında Antalya Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden başarıyla mezun olmuştur. Hukuk Fakültesi yanında Uluslararası İlişkiler ve İnsan Kaynakları Yönetimi bölümlerinden de mezun olan Avukat Ahmet Etka Güneyisi 3 farklı lisans diplomasına sahiptir.

Hukuk lisans eğitimini tamamlayarak Ankara Barosu’nda avukatlık stajına başlayan Avukat Ahmet Etka Güneyisi staj dönemini Ankara’nın en saygın hukuk bürolarından birinde tamamlamıştır. Bu süreçte özellikle Ceza Hukuku, İdare Hukuku ve Sigorta Hukuku alanında çalışmalarda bulunmuş ve ağır ceza yargılamalarına, idari yargıda açılacak tam yargı davalarına ve trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davalarına dair her türlü hukuki süreci yürütmüştür.

Ulusal ve uluslararası birçok eğitim ve sertifika programına katılarak bu eğitimleri başarıyla tamamlayan Av. Ahmet Etka Güneyisi, Tahkimde Taraf Vekilliği, Ceza Yargılamasında Uzlaştırma (Conciliation on the Criminal Procedure), Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirmesi, Malpraktis ve Cezai Sorumluluk, Yargıtay Kararları Işığında Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesi, Bilişim ve Teknoloji Hukuku, Tahkim Uygulamaları Merkezi Aktüerya Hukuku ve Bilirkişilik Eğitimi, Sürekli Eğitim Merkezi Bilgi Teknolojileri Eğitimi Sertifika Programlarına katılmıştır.

Hasekioğlu & Karadaş Avukatlık Bürosu’na 2022 yılında katılan Av. Ahmet Etka Güneyisi, güçlü akademik bilgi birikimi ile avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Müvekkillerinin hukuki sorunlarının verimli ve doğru bir şekilde çözümlenmesini amaçlamakta, müvekkillerine etkin ve riski minimize eden hukuki desteği sağlamaktadır.

Hasekioğlu & Karadaş Avukatlık Bürosu’nun kıdemli avukatlarından olan Av. Ahmet Etka Güneyisi hukukun pek çok alanında bilgi ve deneyim sahibidir. Özellikle Sigorta Hukuku, İş Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku ve Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru alanlarında uzmanlaşmıştır.

Avukat Ahmet Etka Güneyisi aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Hukuk Danışmanı olarak da görev yapmaktadır. Ulusal hukukta olduğu kadar İnsan Hakları Hukuku ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları konularında da uzmanlığı bulunmaktadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde yürütülen birçok davada Bireysel Başvuru Temsilcisi olarak Hukuk Danışmanlığı hizmeti vermiş, bu uzmanlık alanda hizmetin bir gereği olarak iyi seviyede İngilizce bilmektedir.